Sz@rk Aktualizacja 21.08.17

Wpis #282 z dnia: 20-08-2021

 • Uwaga, zmiana wersji bazy ogólnej (45) i bazy firmy (113)

GM, MEx, F1!

 • Odblokowano możliwość wystawiania Faktury Do Paragonu (FP) dla kontrahenta który ma wprowadzony NIP dla paragonów wystawionych na P-1. W oknie z komunikatem dodano przycisk umożliwiający wymuszenie wystawienia FP do takiego paragonu.

 • W oknie funkcji „Poprawa dokumentu (w tym szczegółów)” w widoku po użyciu „Edycja” dodano kolumnę „Cena ewidencyjna” oraz poprawiono szerokości kolumn.

GM, MEx

 • Usunięto problem kasowania nr faktury i treści dokumentu magazynowego podczas wykonywania funkcji „Edycja dokumentu (w tym szczegółów)” dla dokumentów PZ oraz skorygowano widok tabelki atrybutów JPK podczas poprawy.

KP, KE

 • Zmiany w oknie edycji danych pracownika. W zakładce „3. Słowniki” w sekcji „Struktura zakładu” dodano trzy nowe słowniki opisujące cechy pracownika: „Cecha 3”, „Grupa Zawodowa” oraz „Grupa Kwalifikacji”. Ponadto w sekcji „Dane dodatkowe” dodano pola „Numer prawa do wykonywania zawodu” oraz „Data uzyskania prawa do wykonywania zawodu” (potrzebne m.in. dla służby zdrowia).

 • W oknie do obliczania roboczych list płac, pod przyciskiem „Dodaj” dodano opcję „Importuj zerowe składniki Stałe pracownika”. Zgodnie z opisem, nowa opcja umożliwia automatyczne dodawanie składników stałych z wartością zerową (oczywiście, pod warunkiem że składnik stały będzie obecny w szablonie obliczanej listy płac).
  W Parametrach Systemu w zakładce „2. Ustawienia” dodano opcję dla domyślnego ustawienia ww. opcji.

FK

 • Poprawka w funkcji auto-rozliczania rozrachunków podczas rejestrowania dekretów. Odblokowano auto-rozliczanie dla kwot ujemnych w dekrecie.

ST

 • Zmiany w zakładce „3. Konta” w danych środka trwałego. W części „Dodatkowe konta księgowe” wprowadzono możliwość wskazania kodów operacji księgowych dla każdego wpisu osobno.
  Uwaga, zmiana nie dotyczy pierwszych 6-ciu kont (stałych) w górnej części zakładki.
  Zmianę wprowadzono aby umożliwić generowanie dekretów do FK dla niewielkiej ilości kont księgowych, ale z podziale na wiele kodów operacji dla zestawień i analiz w Sz@rk FK.