Sz@rk Aktualizacja 22.02.04

Wpis #288 z dnia: 21-04-2022

  • Uwaga, zmiana wersji bazy firmy (116) oraz bazy ogólnej (47).

FK, KE

  • Podczas aktualizacji, podwyższone zostaną wersje deklaracji JPK_V7M oraz JPK_V7K do wersji (2) i obowiązujących od 1 stycznia 2022 wersji VAT-7(22) oraz VAT-7K(16).

KP, KE

  • W danych umowy w oknie „Umowy zlecenia” dodano pole „Reprezentowany przez” dla potrzeb wydrukowania umowy dla zleceniobiorcy. Zmodyfikowano domyślny projekt wydruku aby uwzględnić nowe pole.

  • Zmiana w funkcji generowania pliku XML dla programu płatnika. Dostosowano format generowania pliku do nowej wersji KEDU 5_4, w którym m.in. usunięto formularz RZA.

GM, MEx, F1!

  • Oknie edycji danych towaru/materiału oraz dla usług dodano nowe pole zawierające stawkę ryczałtu dla sprzedawanego towaru lub usługi na danej fakturze. Uwaga, wprowadzone stawki ryczałtu nie mają żadnego wpływu na faktury ani wartości w systemie. Będą one używane jedynie podczas importu danych w programie KE PRO do automatycznego podziału wartości sprzedaży z danej faktury wg przypisanych stawek ryczałtu w kartotece materiałów lub usług.

  • Dla celów kontrolnych w funkcji „Rejestr Sprzedaży” pod przyciskiem „Wydruki” dodano nową pozycję - „Raport sprzedaży wg stawek Ryczałtu”. Poniżej przykładowy wydruk.KP

  • Wprowadzono ulepszenia dla funkcji generowania i wysyłania pasków płacowych pocztą email. W „Parametrach systemu” dodano możliwość zdefiniowania ścieżki i początkowej nazwy dla generowanych plików PDF.