Sz@rk Aktualizacja 22.02.17

Wpis #289 z dnia: 21-04-2022

FK

 • Wprowadzono zmiany w sprawozdaniu Rb-27s wprowadzone od 01.01.2022 (główną zmianą jest usunięcie kolumny „Dochody Otrzymane”). Dla nowej wersji przygotowano nowy projekt wydruku .\FR\g_Sprawozdanie_Rb-27s_2.fr3. Nowa wersja sprawozdania (2) jest domyślna dla nowych Rb-27s tworzonych w roku 2022.

 • Poprawka podczas generowania pliku JPK KR Dziennik usuwająca problem braku wartości w polu „OpisDziennika”.

KP, KE

 • Usunięto problem nieprawidłowego generowania RCA podczas tworzenia pliku do płatnika w formacie KEDU 5.4. Usunięto problem pomijania tworzenia RCA dla umów-zleceń tylko ze składkami zdrowotnymi (bez składek społecznych).

 • Poprawki w standardowych składnikach płacowych DAT\KP_Wzorce_Skladniki.DAT oraz szablonu płacowego DAT\KP_Wzorce_Lista_podstawowa.DAT. Uwaga, konieczna jest aktualizacja składników płacowych oraz szablonu płacowego nr 1 z ww. pliku DAT.
  • przywrócono składnik 604 z kwotą ulgi z roku 2021 (43,76) potrzebną do obliczania kwoty podatku wg zasad z roku 2021.
   Uwaga, w przypadku gdy wyliczano wiele list płac w miesiącu styczeń (oraz ew. późniejszych) dla tego samego pracownika przed bieżącą aktualizacją składników, konieczne będzie utworzenie szablonu roboczego (np. o kodzie 90) w jednym składnikiem 604 z kwotą 43,76 i zaksięgowanie listy korygującej, aby program prawidłowo wyliczał podatek wg zasad 2021 w miesiącach późniejszych.
   Operacja ta nie jest konieczna jeśli w danym miesiącu wyliczono tylko jedną listę płac dla danego pracownika.

  • Poprawka w składniku 781 i 782 uwzględniająca ew. zablokowanie funduszu pracy składnikiem stałym 825lub automatycznie po przekroczeniu odpowiedniego wieku pracownika (55 albo 60 lat)

  • W składniku 767 uwzględniono ew. wyłączenie składek chorobowego w danych ZUS pracownika.

KE

 • Zmiana w funkcji do obliczania kosztów samochodowych. W oknie dostępnym pod przyciskiem w polu „Brutto” (ikona „Samochodzik”) dodano pole „Stawka VAT” w którym można wybrać stawkę 23 lub 8. Dla wydatków tworzonych w okresie 01.02.2022 do 31.07.2022 domyślną stawką będzie 8% zgodnie z nowymi przepisami. W razie potrzeby domyślną stawkę można zmienić na 23.

 • W funkcji „Import faktur z programu sprzedażowego Sz@rk” dodano nowe kolumny z wartościami faktury w podziale na stawki Ryczałtu przypisanymi do towarów/usług występujących na danej fakturze (jeśli takie zostały zdefiniowane w programie sprzedażowym Sz@rk). W kreatorze importu dodano nową opcję importowania faktur do Ewidencji Ryczałtu wg stawek Ryczałtu z zapisów faktury.
  Uwaga, jeżeli w danej fakturze będą występowały zapisy (towary lub usługi) bez przypisanej stawki Ryczałtu, to zaimportowany dokument do Ewidencji Ryczałtu będzie wyróżniony kolorem tła z powodu niezgodności sumy kwot wg stawek ryczałtu a łączną kwotą netto z faktury. Dodatkowo w uwagach będą umieszczane szczegółowe adnotacje o kwotach i powodach niezgodności.

 • W Ewidencji Ryczałtu podczas dodawania zapisów ze stawką 8,5% sprawdzany jest limit kwotowy 100 tyś. zł wymagany np. dla dochodów z wynajmu. W przypadku przekroczenia podawany jest komunikat z ostrzeżeniem i wyliczoną kwotą przekroczenia limitu dla ułatwienia podziału kwoty netto faktury pomiędzy stawki 8,5 i 12.

 • W Parametrach systemu w zakładce „2. Konfiguracja” dodano opcję nr 8. umożliwiającą wyłączenie kontroli limitu 100 tyś. zł. dla stawki 8,5% (limit ten nie obowiązuje dla niektórych rodzajów przychodów, np. szkoleń)

 • Poprawki w działaniu funkcji „Wyliczenie Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych”, m.in. zmiana sposobu obliczania wysokości składki zdrowotnej. Do obliczania składki zdrowotnej potrzebna będzie kwota którą należy wprowadzić do pola „Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale w sektorze przedsiębiorstw” na trzeciej zakładce wskaźników finansowych. W roku 2022 kwota wynosi 6221,04 (można usunąć zapis z 1.01.2022 i załadować go przyciskiem „Aktualizuj”). Uwaga, w przypadku braku ww. kwoty we wskaźnikach finansowych, podczas obliczania ryczałtu do zapłaty podany zostanie odpowiedni komunikat z informacją.
  Zmodyfikowano projekt wydruku rozliczenia ryczałtu (usunięto odliczanie składki zdrowotnej). Poprzedni projekt wydruku pozostawiono jako wariant 2.