Sz@rk Aktualizacja 22.07.14

Wpis #291 z dnia: 23-08-2022

 • Uwaga, zmiana wersji bazy ogólnej (49).

FK, KP, KE

 • Podczas aktualizacji bazy ogólnej aktualizowane będą w wskaźniki finansowe wg zmian wprowadzonych od 1 lipca 2022 (12% zamiast 17%, 3600 zamiast 5100, 10800 zamiast 15300)

KP, KE

 • Wprowadzono istotne zmiany w wielu składnikach płacowych oraz szablonach płacowych nr 1 i 8 w związku ze zmianami „Polski Ład 2.0” obowiązującymi od 1 lipca 2022, dlatego niezbędna jest aktualizacja standardowych składników i szablonów płacowych za pomocą kreatora aktualizacji funkcją „Kopiowanie standardowych składników płacowych” w podmenu Funkcje.

  Uwaga, ze względu na skalę zmian w składnikach, wprowadzono automatyczny mechanizm kontrolny pokazujący wykryte problemy (np. nieaktualne składniki płacowe) bezpośrednio po uruchomieniu programu lub otwarciu wybranej firmy zawierający szczegółowe informacje jak dany problem należy naprawić. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia także dostępne po uruchomieniu przycisku „Informacja”.

  Po usunięciu wszystkich problemów z listy automatyczny komunikat nie będzie się już pokazywał w danej firmie. Uwaga, ze względu na sytuacje niestandardowe (np. nietypowe szablony płacowe) dodano możliwość wyłączenia automatycznej kontroli w Parametrach Systemu (ew. „Parametry modułu Kadry-Płace) w zakładce „2. Ustawienia” w sekcji „Inne opcje konfiguracyjne” albo użycia przycisku „Ukryj”.

  Uwaga, mimo wyłączenia automatycznej kontroli w danej firmie (lub ukryciu wszystkich zapisów), nadal można ją uruchomić nową funkcją w programie:
  MENU \ Funkcje \ Kontrola składników płacowych oraz list płac.

  Poniżej przykład takiego komunikatu.


  Uwaga, w przypadku wykrycia problemów dotyczących list zaksięgowanych, zgodnie z opisem należy otworzyć wskazaną listę płac, przełączyć się na wykaz osób i wybrać podaną osobę. Pojawi się wówczas przycisk „Uzupełnij” który automatycznie dokona wymaganej korekty danych (tzn. doda brakującą pozycję do listy składników osoby).
  Uzupełnienia będą wymagały listy płac w których naliczono płace dla osób korzystających ze zwolnień podatkowych (czyli dla pracowników na liście płac, u których składnik 90 miał wartość 1 do 4)

  Poniżej przykład takiego działania.


FK, KE

 • Zmiany w oknie edycji danych wspólnika. Dodano nową opcję „Odliczać zapłaconą składkę zdrowotną od dochodu (liniowy) lub przychodu (ryczałt)”, która zastąpiła nieaktualną już opcję ”Ulga dla klasy średniej”. Nowa opcja działa zgodnie z opisem podczas obliczania raportu PIT-5L lub RYCZAŁT_PPE.

KE

 • Wprowadzono zmiany w obliczaniu PIT-5L obowiązujące od 1 lipca 2022. Podczas obliczania podatku liniowego dla wspólnika dodano możliwość odliczenia zapłaconej (tzn. z ubiegłego okresu lub miesiąca) składki zdrowotnej od dochodu – narastająco do wysokości limitu 8700.

  Uwaga, zastosowanie odliczenie jest zależne od stanu opcji „Odliczać zapłaconą składkę zdrowotną…” w danych danego wspólnika, a odliczenie można zastosować już przy wyliczaniu podatku za czerwiec (podatek do zapłaty w lipcu). Ponadto, odliczenie obniża podstawę opodatkowania ale nie obniża podstawy do zdrowotnego.

  Wysokość odliczonej składki zdrowotnej będzie zapamiętywana w pozycji -5 deklaracji PIT-5L, i będzie uwzględnić wszystkie składki zdrowotne zapłacone od lutego do ub. miesiąca (styczeń był wpłacony wg reguł z roku 2021).

 • Zmiany w obliczaniu rozliczenia Ryczałtu PPE, zgodnie ze zmianami od 1 lipca 2022. Wprowadzono możliwość odliczania zapłaconej 1/2 składki zdrowotnej od przychodu.

  Uwaga, zastosowanie odliczenie jest zależne od stanu opcji „Odliczać zapłaconą składkę zdrowotną…” w danych danego wspólnika, a odliczenie można zastosować już przy wyliczaniu podatku za czerwiec (podatek do zapłaty w lipcu). Ponadto, odliczenie obniża podstawę opodatkowania ale nie obniża podstawy do zdrowotnego.

  Uwaga, przy pierwszym odliczeniu składki zdrowotnej program uwzględni połowę wszystkich składek zapłaconych od stycznia do poprzedniego miesiąca, a w kolejnych miesiącach połowę składki zdrowotnej za ubiegły miesiąc.

  Poniżej przykład rozliczenia Ryczałtu PPE wg nowych zasad od 1 lipca 2022 z odliczeniem składki zdrowotnej.


 • Zmiana w obliczaniu PIT-5 pozwalająca na wyliczanie PIT-5 dla dowolnego miesiąca w roku 2022 bez konieczności modyfikowania danych we wskaźnikach finansowych (stawka podatku, kwota wolna).

GM, MEx, F1!

 • Usunięto problem uniemożliwiający wystawienie paragonu do WZ ujawniający się w szczególnych sytuacjach.