Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk API – wprowadzenie

2010-05-11

Możliwość rozbudowy aplikacji i sterowanie jej obiektami stosowane jest od dawna w dużych systemach. API daje nam swobodę w rozwijaniu systemu przy użyciu własnych zasobów informatycznych. Szczególnie widoczne jest w obszarze raportowania i łączenia różnych aplikacji w jeden spójny system wymiany danych. Dzięki udostępnionym obiektom biznesowym możemy bezpiecznie uzupełniać system nowymi danymi, pochodzącymi z innych systemów lub modułów dopisanych za pomocą API.

My skupimy się przede wszystkim na możliwości dodawania do aplikacji nowych opcji raportowania, analiz i prezentacji danych. Za pomocą wbudowanego narzędzia Sz@rk Designer, pokażemy że zarezerwowany dotychczas obszar dla zawodowców, może być wykorzystany w interfejsie użytkownika podnosząc jego walory użytkowe. Nie zapomnimy jednak o wspomnianej drugiej stronie, czyli możliwości edycji oraz uzupełnianiu danych.

Dostęp do API mamy w każdym module Sz@rk z Menu/Analizy/Moduły Użytkownika C#.

Po pierwszym użyciu otwiera się puste okno.

Za pomocą przycisku „Dodaj nową grupę” możemy zdefiniować główne gałęzie naszego drzewka z Projektami. Zalecamy utworzyć grupy tematycznie, zakresem działania, funkcjonalnością. Grup może być wiele, w każdej grupie definiujemy projekty. Należy tutaj zaznaczyć, że w każdym module: KP, FK, GM, ST otrzymamy własną listę (drzewko) projektów. W standardowej opcji będą widoczne tylko projekty z bieżącego modułu. Przygotujemy jednak zaawansowaną opcję do wykonywania projektów wszystkich modułów jednocześnie. Dzięki temu uzyskamy dostęp do analiz całego systemu Sz@rk z jednego miejsca.

Po dodaniu gupy, otrzymamy dostęp do kolejnego przycisku „Dodaj nowy projekt do bieżącej grupy”, który otwiera okno dialogowe:

W polu status można ukryć lub zablokować skrypt. Dostęp do tych ustawień będzie miał tylko Administrator.

Po dodaniu skryptu aktywne są dodatkowe przyciski, przedostatni otwiera edytor skryptów Sz@rk Designer.

Sz@rk Designer to wbudowane narzędzie, które korzystając z technologii .NET daje nam namiastkę prawdziwego programowania wprost z aplikacji. W tej chwili uruchamiamy pierwszą wersję BETA, ale moduł będzie intensywnie rozwijany. Jako język programowania wybraliśmy C# .NET (aktualnie w wersji 2.0). Nie stosujemy tutaj żadnych technik skryptowych, lecz wprost kompilator C# wbudowany w platformę .NET. Zatem cała składnia języka jest dostępna dla programisty.

Ekran projektowania wzorowany jest na MS Visual Studio, oczywiście w zakresie jaki jest nam potrzebny. Dzięki temu każdy programista szybko się w tym środowisku odnajdzie. Oprócz wizualnego projektowania formatek mamy również edytor kodu, z kolorowaniem składni oraz podpowiadaniem (IntelliSense). Aktualnie możemy projektować i programować jedną klasę (formę).

Okno projektowania składa się z trzech zakładek:

  • Form [Design] – do wizualnego projektowania formatki. Standardowo mamy dostęp do palety komponentów oraz Inspektor właściwości wskazanej kontrolki
  • Form [C# Code] – zakładka z kodem klasy dla programisty
  • Form [C# Designer] – zakładka z automatycznie wygenerowanym kodem klasy, definicje wizualnych komponentów. Kod tylko do wglądu (bez edycji)