Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk Server 2011.05

2011-05-04

Do obecnej postaci System Sz@rk przechodził 20-letnią ewolucję. Ostatnie lata pracy przyniosły integrację wszystkich modułów i przeniesienie bazy plikowej do systemu transakcyjnego MS SQL Server 2005/2008. Proces integracji i migracji do SQL został jednocześnie poszerzony o wykonanie całości w technologii 3-warstwowej i komunikacji poszczególnych modułów w oparciu o serwisy.

Technologia n-tier ma ugruntowaną pozycję na rynku, dzisiaj jednak nabiera szczególnego znaczenia przy szeroko promowanej Cloud Computing. Chmurę można wykorzystywać na wiele różnych sposobów i tak też będzie z naszym systemem. Aktualnie możemy zaproponować chmurę prywatną, gdzie całość oprogramowania i danych umieszczona jest w Waszej Firmie, oraz chmurę prywatną ale z częścią zasobów po stronie wynajętego, dedykowanego lub wirtualnego serwera u dostawcy "hostingowego". W tej chwili postawiliśmy na model pracy, nad którym użytkownik ma całkowitą kontrolę, ale planujemy również wykorzystać Windows Azure.

Wykonanie całego systemu w technologii 3-warstwowej w oparciu o serwisy wymaga większego nakładu czasu i kosztów, jednak efekt końcowy jest nieporównywalny z tradycyjną aplikacją C/S. Dzięki temu, że serwisy (obiekty biznesowe) zostały wydzielone z głównej aplikacji, mogą być używane i współdzielone na wiele różnych sposobów z wykorzystaniem różnych technologii. Dodatkowo System Sz@rk został uwolniony od instalacji na dedykowanych stacjonarnych komputerach ze sztywnym licencjonowaniem.

Teraz kolejne stanowiska klientów nie muszą być rejestrowane, a program możemy uruchomić w sieci lokalnej będąc wewnątrz firmy lub zdalnie poprzez Internet np. z domu lub od Klienta. Oczywiście najbardziej pożądana mobilność będzie w firmach wielo oddziałowych lub posiadających mobilnych handlowców lub serwisantów. Ponieważ program nie musi być instalowany ani rejestrowany, to możemy go uruchomić z płyty CD lub pendrive, a to pozwala na pracę w systemie nawet na sprzęcie bezpośrednio u obsługiwanego Klienta. Należy tutaj zwrócić uwagę, że nie logujemy się do systemu za pomocą przeglądarki internetowej dysponując ograniczoną funkcjonalnie i użytkowo wydzieloną aplikacją HTML lecz pełnowartościowym "grubym klientem" z pełną funkcjonalnością jaką mamy wewnątrz firmy uruchamiając program na komputerze stacjonarnym. Mobilny klient ma wyłączony dostęp tylko do funkcji systemowych i serwisowych.

Na dzień dzisiejszy, technologię mobilnego klienta możemy zaoferować dla modułów:

Pozostałe nasze moduły (Kadry Płace, Księga Express, Środki Trwałe) dostępne będą w wersjach mobilnych w późniejszym terminie.

Każdy moduł Sz@rk posiada własną licencję na określoną liczbę jednoczesnych sesji do systemu. Jeżeli np. wykupiliśmy 5 licencji dla programu Magazyn Express, to możemy uruchomić jednocześnie pięciu klientów na dowolnym komputerze wewnątrz sieci lokalnej lub na zewnątrz poprzez Internet. Zamknięcie aplikacji na jednym komputerze, zamyka sesję i udostępnia licencję dla kolejnego komputera. Dzięki temu można uruchamiać program na wszystkich komputerach w ramach określonej liczby jednoczesnych sesji.

I najważniejsze: Sz@rk Server jest bezpłatny!

Wystarczy zakupić przynajmniej jedną licencję dowolnego modułu Sz@rk.

Już niedługo ze strony http://tgsoft.pl/Download.aspx będzie można pobrać wersje DEMO mobilnych klientów, które zostaną skonfigurowane do zdalnego serwera z przykładowymi danymi. W kolejnych artykułach opiszemy technologię i sposób pracy Sz@rk Server.