Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk Server - konfigurowanie systemu

2011-05-10

Dokument dostępny w formacie PDF: http://tgsoft.pl/pdf/SzarkServer_Konfiguracja.pdf

Sz@rk Server jest serwerem aplikacji z wydzieloną logiką biznesową, pracującym w architekturze opartej o usługi (SOA). Dane pomiędzy serwerem i klientami przesyłane są za pomocą protokołu TCP w postaci binarnej. Dodatkowo dane mogą być kompresowane (domyślnie włączone) i szyfrowane.

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego.

Podczas pierwszego uruchomienia serwera, program tworzy domyślny plik konfiguracyjny ze swoimi parametrami. Wszystkie dane zapisywane są w tym samym katalogu w pliku szark_server.bin.

W zakładce Sz@rk określamy parametry połączenia dla protokołu TCP oraz hasło autoryzacji.

  • IP (Host) - wpisujemy adres IP komputera, w którym będzie pracował Sz@rk Server. Jeżeli system będzie obsługiwał klientów zewnętrznych wykonujących połączenia za pomocą Internetu, to wpisujemy adres zewnętrzny IP "przychodzący" do router' a. Jeżeli będzie obsługiwał tylko klientów wewnętrznych, to wpisujemy wewnętrzny, statyczny adres IP komputera, w którym będzie uruchomiony.
  • Port - numer portu na którym serwer oczekuje na połączenia. Programy serii GM (jeszcze) potrzebują dwóch portów, dla pozostałych potrzebny tylko pierwszy (domyślnie 8099).
  • Hasło - potrzebne do autoryzacji klienta przy pierwszym logowaniu. Użytkownik programu nie zna tego hasła i nie musi go podawać, jest ono wykorzystywane wewnętrznie przez system.

W zakładce MS SQL określamy parametry połączenia z bazą danych MS SQL Server. Pole "Nazwa firmy" jest wyświetlane użytkownikowi podczas logowania, jako dodatkowa informacja do której bazy aktualnie się loguje.

W zakładce Protokół określamy parametry protokołu binarnego. Oczywiście zalecamy przesyłanie danych w formie skompresowanej co znacznie poprawi wydajność systemu i skróci czas ładowania danych przez klienta, oraz szyfrowanie. W porównaniu z protokołem SOAP, gdzie dane przesyłane są w formie otwartego tekstu XML, skompresowany protokół binarny jest sam w sobie nieczytelny, ale dodatkowe szyfrowanie poprawi nam bezpieczeństwo. Program wykorzystuje szyfrowanie wg standardu AES

W zakładce Pliki konfiguracyjne wybieramy opcję <Rejestracja> i wprowadzamy dane do zarejestrowania naszego serwera. Pomimo, że program jest bezpłatny, musi być rejestrowany. Klucze do rejestracji Sz@rk Server można otrzymać po zakupie dowolnego modułu Sz@rk (od wersji 2011).

Następnie wykonujemy opcje <Serwer> i <Klient>, które utworzą odpowiednio pliki konfiguracyjne dla serwera i klienta. Po skonfigurowaniu połączeń i wygenerowaniu pliku szark_client.bin, udostępniamy go swoim użytkownikom, którzy będą logować się do naszego systemu.

Plik konfiguracyjny klienta zawiera tylko podstawowe dane do nawiązania połączenia:

  • Adres IP i port hosta
  • Hasło autoryzacji Sz@rk Serwer
  • Hasło szyfrowania protokołu

Użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu do tych danych i nie musi ich nigdzie wprowadzać.

Następnie zamykamy Sz@rk Server i ponownie uruchamiamy.

Po przeładowaniu, Sz@rk Server jest już zarejestrowany, zmieniła się ikona z "Zablokowany" na "Zatrzymany", aktywny jest przycisk <Start>. My jednak przechodzimy do zakładki Licencje, w celu wprowadzenia zakupionych licencji dla poszczególnych modułów Sz@rk. Bez wprowadzenia licencji modułu, Serwer nie pozwoli na zalogowanie się do systemu.

Jeżeli Sz@rk Server będzie obsługiwał klientów zewnętrznych i wewnętrznych, a w zakładce Sz@rk na początku wprowadziliśmy adres IP zewnętrzny, to zmieniamy adres IP na statyczny wewnętrzny naszego komputera.

Następnie wracamy do zakładki Pliki konfiguracyjne i zapisujemy konfigurację serwera przyciskiem <Serwer>, a następnie konfigurację klienta wewnętrznego przyciskiem <Klient>. Taką konfigurację udostępnimy naszym użytkownikom wewnętrznym.

Z taką ostatecznie konfiguracją (adresem IP wewnętrznym) uruchamiamy Sz@rk Server.

Uruchomiony i gotowy na przyjęcie połączeń Sz@rk Server.

Program można zminimalizować, wtedy zostanie umieszczony na pasku tray (obok zegara) z własnym menu kontekstowym:

  • Start
  • Stop
  • Właściwości
  • Zamknij Serwer

Przyciskiem <Start> uruchamiamy serwer, który jest gotowy do przyjmowania połączeń. Przyciskiem <Stop> zatrzymujemy serwer. W tym stanie połączenia nie będą obsługiwane. Stan serwera ilustrują również zmieniające się ikony.

Aby uruchomić i jednocześnie aktywować serwer z linii komend wpisujemy:

szark_server START

Jeżeli System ma obsługiwać klientów zewnętrznych, to musimy jeszcze zdefiniować reguły przekierowania odpowiednich portów z adresów zewnętrznych IP na adresy wewnętrzne. Numery portów sami określamy w konfiguracji Sz@rk Server, domyślnie to 8099 (i 3000 dla GM).