Sz@rk Analizy - prezentacja systemu

Wpis #33 z dnia: 12-05-2011

Każdy moduł Systemu Sz@rk posiada szereg możliwości prezentacji i analizowania danych. Przeglądane list (tabel) z bieżącymi danymi można poddać wielu przekształceniom w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu w zakresie widoku wierszy, kolumn, przedstawionych sum, itp. Wszystko to można wydrukować w takim samym układzie, lub wyeksportować do wielu formatów np. do XLS i Excel.

Więcej informacji na ten temat w naszym opisie:

Jednak dla działu Księgowości i analityków, najlepszym narzędziem jest arkusz kalkulacyjny Excel. Nie chcąc zmieniać tych przyzwyczajeń, dodaliśmy narzędzia, które dodatkowo ułatwią korzystanie z naszych aplikacji.

W wielu programach (w tym naszych) informuje się o możliwości współpracy z Excel, jednak to tylko półśrodki. Taka współpraca polega na eksportowaniu danych do plików XLS, następnie należy uruchomić Excel i otworzyć (po odszukaniu) wskazany plik z ostatnimi danymi. W naszych programach było to bardziej zautomatyzowane, ponieważ program sam otwierał Excel z aktualnie przetwarzanymi danymi bez potrzeby szukania plików.

Jednak był to tylko eksport danych w formie tabeli, którą następnie trzeba odpowiednio przygotować (poukładać), dodać formuły obliczeniowe, formatowanie komórek, itp.

Teraz w Systemie Sz@rk proponujemy nowe rozwiązanie: Sz@rk Analizy. Każdy analityk po zetknięciu się z nim nie powróci już do poprzedniego schematu postępowania.

Sz@rk Analizy to dodatek do Arkusza Excel w wersji 2007 lub 2010. Warunkiem skorzystania z naszego rozwiązania jest posiadanie programu Excel. Zakup jednej licencji upoważnia do używania programu Sz@rk Analizy we wszystkich komputerach firmy.

Sz@rk Analizy korzysta z usług Sz@rk Server dzięki czemu możemy wykonywać obliczenia zdalnie przez Internet mając zawsze dostęp do aktualnych danych. Przykład:

  • Dyrektor firmy może otrzymywać bieżące informacje o stanie firmy bezpośrednio do arkusza Excel, nie tylko będąc w biurze, ale także w podróży, konferencji, nawet w domu.
  • Księgowy pracuje z wieloma oddziałami firmy (różna lokalizacja) ze swojego gabinetu.
  • Biuro Rachunkowe może obsługiwać klientów zdalnie.

Po zainstalowaniu dodatku i uruchomieniu programu Excel, dostępna będzie nowa zakładka Sz@rk Analizy, a w niej aktywny tylko jeden przycisk Logowanie.

Do czasu zalogowania się do systemu Sz@rk, Excel nic "nie wie" o swoich nowych możliwościach, a otwierane arkusze odwołujące się do programów TGSoft nie będą podawać aktualnych danych.

Po zalogowaniu uzyskamy dostęp do nowych opcji oraz możliwość stosowania dodatkowych funkcji, które pobierają aktualne dane bezpośrednio z Systemu Sz@rk

Najczęściej nasze analizy w Excel 'u polegają na obliczeniach i przetwarzaniu wartości, które obrazują np. stan rozrachunków, stan kont bankowych i kasowych, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, rozliczenia poszczególnych kosztów rodzajowych, itd. Wszystko to zebrane w jednym arkuszu poddane dodatkowym zależnościom i algorytmom pozwala na szybką orientację w wybranym przez nas zakresie.

Sz@rk Analizy pozwalają na więcej, arkusz zawsze podaje aktualne wartości, bez potrzeby eksportów i importów danych, bez łączenia i przetwarzania baz danych, bez przepisywania kwot z wydruków i zestawień naszego systemu.

W tym celu używamy nowych funkcji Sz@rk, które zostały zintegrowane z programem Excel i są dostępne w nim za pomocą takich samych mechanizmów jak funkcje standardowe.

Wybieramy opcję z zakładki Excel Formuły, a następnie Wstaw Funkcję:

Widzimy tutaj standardowe okno Excel do wyboru funkcji, które zostały rozszerzone o nowe pozycje. Kolejne zdjęcie obrazuje sposób wypełniania argumentów funkcji, również za pomocą typowego okna dialogowego Excel.

Powyższe zdjęcia ilustrują bardzo ścisłą integrację naszego dodatku z programem Excel. Jednak do definiowania funkcji polecamy własny Kreator Funkcji, dostępny z zakładki Sz@rk Analizy.

Kolejny krok kreatora z zakładki Finanse Księgowość

Następny etap to podawanie argumentów (parametrów) funkcji. W polu Konto FK możemy skorzystać z dodatkowego okna wyboru Planu Kont, które wyświetla konta zgodnie ze zdefiniowaną strukturą i kolorystyką kont w module Sz@rk FK

W ostatnim ekranie kreatora otrzymamy funkcję z odpowiednimi parametrami oraz aktualny wynik jej działania. Po zatwierdzeniu przyciskiem <Koniec> funkcja zostanie wstawiona do bieżącej komórki arkusza Excel.

Więcej na temat pozostałych opcji programu przedstawimy w kolejnych dokumentach.

Udostępnimy też Sz@rk Analizy DEMO skonfigurowane ze zdalnym serwerem, w celu zademonstrowania pracy OnLine przez Internet.