Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk API – Pierwszy projekt

2010-05-11

Zaczniemy od najprostszego przykładu, formy z przyciskiem i zdarzeniem wyświetlającym komunikat.

 • Z palety komponentów wybieramy przycisk (Button), przycisk zostaje dodany do formy.
 • Przeciągając myszką ustalamy jego położenie na formie
 • W inspektorze właściwości wpisujemy jego opis, w polu Text = OK.
 • Podwójnie klikamy myszką w przycisk. Program przenosi nas do drugiej zakładki, gdzie zdefiniowany jest „szkielet” naszej klasy z procedurą obsługi zdarzenia wciśnięcia przycisku
 • Dopisujemy kod
 • Z okna projektowania od razu możemy uruchomić nasz pierwszy „program” przyciskiem <Wykonaj> lub klawiszem <F5>
 • Zapisujemy projekt i zamykamy okno, ikona Zapisz/Zamknij (niebieska dyskietka)
 • Z listy projektów możemy uruchomić nasz nowy moduł przyciskiem <Wykonaj> lub klawiszem <F5>
 • Z czego składa się nasz projekt?. W zakładce [C# Code] dopisaliśmy jedną linijkę, natomiast cały kod wygląda tak:
 • Zakładka [C# Designer] zawiera automatycznie wygenerowany kod, który definiuje naszą formę i dodany przycisk. Tutaj nie możemy nic zmieniać, kod jest automatycznie generowany po zmianie komponentów lub ich właściwości w zakładce projektowania [Design]
 • Podobnie jak w Visual Studio, nasza klasa została podzielona na dwie części i zdefiniowania jako partial class, przy czym w naszym programie programista może modyfikować tylko część z drugiej zakładki [C# Code]. Automatycznie generowanego kodu nie można zmieniać.
 • Program automatycznie wygenerował podstawowe części składowe naszej klasy, których nie wolno usuwać:
 • Konstruktor public Form1
 • Metoda public void Main(), to jest punkt startowy naszego programu!
 • Nie możemy usuwać definicji metody Main(), natomiast możemy skasować wyświetlanie okna: this.ShowDialog(); jeżeli nie chcemy aby forma została wyświetlona. Np. nasza klasa wykonuje jakieś obliczenia, które powinny zakończyć się wyświetleniem tylko komunikatem o zakończeniu zadania. W tym przypadku do formy nie musimy dodawać żadnych komponentów, nawet przycisku:
 • Jak widać, dla programistów to bułka z masłem, dla zwykłych użytkowników pierwsza lekcja programowania…