Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
CRM - Import kontrahentów

2011-09-22

W systemie CRM najważniejszą informacją są dane kontrahentów. Użytkownicy naszych programów Sz@rk mają ułatwione zadanie, ponieważ wszystkie dane są współdzielone i lista kontrahentów w poszczególnych grupach jest natychmiast dostępna. Dane są na bieżąco aktualizowane, gdyż wszystkie moduły pracują na tej samej bazie SQL, w tym oczywiście klienci wykonujący połączenia zdalne poprzez Internet.

Dla użytkowników posiadających inne programy lub dane adresowe w postaci plików przygotowaliśmy dedykowany Kreator Importu Kontrahentów.

Dane można zaimportować wg 3 różnych sposobów

 1. Z tabeli zapisanej w pliku Excel (XLS). Kolumny tabeli muszą mieć odpowiednie nazwy wg załączonego wzoru
 2. Z baz danych Microsoft SQL. Aktualnie można importować z innych firm Sz@rk SQL oraz CDN OPTIMA
 3. Ostatnia opcja dla zaawansowanych umożliwia import za pomocą własnego skryptu C#. Możemy pobrać dane z dowolnego źródła i zwrócić w postaci DataTable. Do programu dołączono przykład wykonujący import z CDN OPTIMA, który można modyfikować wg własnych potrzeb.

Drugi krok dla importu z pliku XLS

Drugi krok dla importu z MS SQL Server (CDN OPITMA)

Drugi krok importu za pomocą własnego skryptu C#.

Odczytane dane z wybranego źródła. W naszym przykładzie są to dane CDN_DEMO OPTIMA

Ustawiamy opcje dołączania danych do bazy Sz@rk SQL

Przygotowane i sprawdzone dane, które zostaną zaimportowane

Po zatwierdzeniu tabela kontrahentów zostanie zasilona nowymi adresami.

Poniżej pełny kod C# do importu danych z CDN OPTIMA
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Windows.Forms;
 
namespace Szark
{
  public class Class1
  {
    public Class1(object sender)
    {
    }
    
    public DataTable GetCustomers()
    {
      SqlConnection conn = new SqlConnection(GetConnectionString());
      try
      {
        conn.Open();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(SqlKontrahenci(), conn);
        using (SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd))
        {
          DataSet ds = new DataSet();
          adapter.Fill(ds, "kontrahenci");
          return ds.Tables[0];
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("Nie mogę odczytać danych: " + ex.Message, "Błąd", 
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return null;
      }
      finally
      {
        if (conn != null)
          conn.Dispose();
      }
    }
    
    private string GetConnectionString()
    {
      SqlConnectionStringBuilder builder = new SqlConnectionStringBuilder();
      builder.DataSource = "localhost\SQLEXPRESS";
      builder.InitialCatalog = "CDN_Demo";
      builder.IntegratedSecurity = true;
      return builder.ConnectionString;
    }
    
    private string SqlKontrahenci()
    {
      return "SELECT Knt_KntId AS kod, Knt_Kod AS skrot, Knt_Nazwa1 AS nazwa1, " +
        "Knt_nazwa2 AS nazwa2, Knt_Ulica AS ulica, Knt_NrDomu AS nr_domu, " +
        "Knt_KodPocztowy AS kod_pocztowy, Knt_Miasto AS miasto, Knt_Kraj AS kraj, " +
        "Knt_NipE AS nip, Knt_Telefon1 AS telefon_1, Knt_Telefon2 AS telefon_2, " +
        "Knt_Fax AS fax, Knt_Email AS e_mail, Knt_OsEmail AS e_mail2, " +
        "Knt_URL AS adres_www FROM CDN.kontrahenci ";
    }
  }
}