Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
CRM - Kontakty

2011-09-23

W dokumencie http://tgsoft.pl/Blog.aspx?id=45 opisaliśmy sposób na import bazy kontaktów z CDN OPTIMA do Sz@rk. Poniżej zdjęcie z listą dodanych adresów do naszej tabeli kontrahentów.

Za pomocą przycisków e-mail i SMS możemy bezpośrednio otworzyć okna do sporządzenia nowej wiadomości. W ten sposób utworzony e-mail lub SMS zostanie automatycznie przypisany do bieżącego kontrahenta i zapisany do jego kartotek.

Dokument opisujący wysyłanie wiadomości e-mail: http://tgsoft.pl/Blog.aspx?id=41

Dokument opisujący wysyłanie wiadomości SMS: http://tgsoft.pl/Blog.aspx?id=42

Okno dialogowe do edycji i rejestrowania nowych danych adresowych

Z listy kontrahentów mamy także możliwość zarejestrowania zdarzenia, które zostanie zapisane do historii bieżącego Klienta. Wszystkie zdarzenia możemy później przeglądać w opcji "Zasoby kontrahenta"

Jeżeli to samo zdarzenie dotyczy wielu klientów, można skorzystać z kreatora do generowania seryjnych zdarzeń. Kontrahentów można wybierać z listy poprzez zaznaczanie (filtrowanie).

W kolejnym kroku program wyświetli listę klientów, którym zapiszemy zdarzenia (pominiemy to zdjęcie).

A to ostatni krok do wpisania naszej notatki.

W kartotece kontrahenta można wprowadzać adresy e-mail oraz numery telefonów firmy. Dodatkowo każdy klient może mieć zdefiniowaną imienną listę przedstawicieli z własnymi adresami i telefonami. Również z tej listy możemy wysłać bezpośrednio e-mail lub SMS, adresatem będzie wybrana osoba, a zdarzenie zostanie zapisane do wspólnych danych kontrahenta (firmy).