Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
CRM - Sz@rk API - import kontrahentów

2011-09-27

Na naszych stronach można odszukać kilka artykułów na temat Sz@rk API oraz Sz@rk Designer. Jednak dopiero teraz, w module CRM, narzędzia te zostały całkowicie zintegrowane z systemem.

Podobnie jak w programach innych producentów, pierwsza koncepcja przewidywała udostępnienie API do wykonywania tylko niektórych (wybranych) operacji. Zweryfikowaliśmy jednak te założenia i teraz wszystkie moduły oraz klasy .NET tworzone są z myślą o wykorzystaniu ich przez naszych użytkowników za pomocą Sz@rk API.

W module Sz@rk CRM dodaliśmy opcje Zdarzeń (Events), które można oprogramować za pomocą wbudowanego Sz@rk API. Zanim jednak przejdziemy do bardziej zaawansowanych rozwiązań, wykorzystamy Sz@rk Designer do wykonania własnego importu kontrahentów z CDN OPTIMA.

W dokumencie http://tgsoft.pl/Blog.aspx?id=45 było już wykorzystanie skryptu, jednak tylko do pobrania danych z Optimy. Dalszą część dołączania danych wykonywał kreator, a użytkownik musiał przejść przez kolejne kroki kreatora.

W niektórych sytuacjach możemy potrzebować większej automatyzacji, np. w przypadku jednoczesnego wykorzystywania obu programów na co dzień. Poniższy przykład umożliwia całkowitą kontrolę nad procesem importu danych.

Widok definicji formularza nowego okna.

Kod C# wykonujący import kontrahentów.

Rezultat działania nowej opcji użytkownika. W rzeczywistym projekcie nie będziemy wyświetlać danych, być może w ogóle nie otworzymy nowego okna. My chcieliśmy przy okazji zademonstrować wykorzystanie standardowych kontrolek .NET (DataGridView).

Gotowy projekt można pobrać pod adresem: http://programy.tgsoft.pl/dev/optimaimport.zip

Pamiętaj! Sz@rk API daje Ci możliwość rozbudowy naszego zintegrowanego systemu bez potrzeby zakupu dodatkowych programów czy licencji.

Pełny kod programu.

namespace Szark
{
  using System;
  using System.Data;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Windows.Forms;
  using TGSoft.Data;
 
  public partial class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
 
    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
      button1.Click += button1_click;
      button2.Click += button2_click;
    }
 
    public void Main()
    {
      this.ShowDialog();
    }
    
    #region Odczyt danych z CDN OPTIMA
    private DataTable GetCustomers()
    {
      SqlConnection conn = new SqlConnection(GetConnectionString());
      try
      {
        conn.Open();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(SqlKontrahenci(), conn);
        using (SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd))
        {
          DataSet ds = new DataSet();
          adapter.Fill(ds, "kontrahenci");
          return ds.Tables[0];
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("Nie mogę odczytać danych: " + ex.Message, "Błąd", 
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return null;
      }
      finally
      {
        if (conn != null)
          conn.Dispose();
      }
    }
    
    private string GetConnectionString()
    {
      SqlConnectionStringBuilder builder = new SqlConnectionStringBuilder();
      builder.DataSource = "localhost";
      builder.InitialCatalog = "CDN_Demo";
      builder.IntegratedSecurity = true;
      return builder.ConnectionString;
    }
    
    private string SqlKontrahenci()
    {
      return "SELECT * FROM CDN.kontrahenci WHERE Knt_KntId BETWEEN 2 AND 5";
    }
 
    private void button1_click(object sender, EventArgs e)
    {
      dataGridView1.DataSource = GetCustomers();
      button2.Enabled = true;
    }
    #endregion
 
    private void button2_click(object sender, EventArgs e)
    {
      button2.Enabled = false;
      try
      {
        Kontrahenci k = new Kontrahenci("K");
        k.Open();
        DataTable optima = (DataTable)dataGridView1.DataSource;
        int dodano = 0; int pominieto = 0;
        foreach (DataRow row in optima.Rows)
        {
          k.Append();
          k.Kod = -1;
          k.Skrot = row["Knt_Kod"].ToString();
          k.Nazwa1 = row["Knt_Nazwa1"].ToString();
          k.Nazwa2 = row["Knt_Nazwa2"].ToString();
          k.Ulica = row["Knt_Ulica"].ToString();
          k.NumerDomu = row["Knt_NrDomu"].ToString();
          k.KodPocztowy = row["Knt_KodPocztowy"].ToString();
          k.Miasto = row["Knt_Miasto"].ToString();
          k.NIP = row["Knt_NipE"].ToString();
          k.Telefon1 = row["Knt_Telefon1"].ToString();
          k.Telefon2 = row["Knt_Telefon2"].ToString();
          k.Fax = row["Knt_Fax"].ToString();
          k.Email1 = row["Knt_Email"].ToString();
          k.Email2 = row["Knt_OsEmail"].ToString();
          k.WWW = row["Knt_URL"].ToString();
          if (!k.IsExists(false))
          {
            k.Post();
            dodano ++;
          }
          else
          {
            k.Cancel();
            pominieto ++;
          }
        }
        k.Update();
        MessageBox.Show(string.Format("Koniec importu. Dodano: {0}, 
                       Pominięto: {1}", dodano, pominieto));
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("Wystąpił błąd: " + ex.Message);
      }
    }
  }
}