Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
CRM - eWyciągi bankowe (mBank)

2011-10-13

Sz@rk CRM będzie gromadził wszystkie zasoby związane z kontrahentami w jednym miejscu.Nieodzownym elementem takiej układanki są rozliczenia (płatności) kontrahentów. Aby ułatwić i przyspieszyć proces rozliczeń zastosowaliśmy zaawansowane rozwiązanie, które automatycznie pobiera i księguje wyciągi bankowebezpośrednio z systemu transakcyjnego mBanku.

Poniżej zdjęcie wybranego rachunku bankowego z fragmentem raportu bankowego.

W celu odczytu wyciągów bankowych wybieramy opcję <Import>. Program otwiera kreatordo bezpośredniego połączenia z bankiem.

Wybieramy okres, z którego zostaną pobrane operacje, a następnie przycisk <Załaduj>. Przy pierwszym połączeniu (od startu systemu) program wyświetli okno logowania.

Identyfikator i hasło, to parametry naszego konta w systemie transakcyjnym mBanku. Parametry logowania musimy za każdym razem podawać, ponieważ nie są nigdzie przechowywane w systemie.

Sz@rk CRM łączy się z mBankiem za pomocą protokołu https w ten sam sposób jak robi to przeglądarka internetowa.

Po zalogowaniu kreator informuje o liczbie pobranych operacji. W kolejnym kroku wyświetli listę załadowanych wyciągów bankowych, a po zatwierdzeniu dołączy tylko nowe transakcje do naszej bazy SQL. Wyciągi pobrane wcześniej zostaną automatycznie pominięte.

Nasza lista (pierwsze zdjęcie) zostanie uzupełniona nowymi pozycjami, które zawierają:

 • Nr referencyjny - unikalny numer systemu transakcyjnego (mBank)
 • Data operacji
 • Kwota operacji (wypłaty przedstawione są ze znakiem "-" i kolorem czerwonym)
 • Opis operacji
 • Treść operacji
 • Rachunek bankowy kontrahenta (jeżeli jest)
 • Rodzaj operacji
 • Saldo po operacji

W kolejnym kroku wybieramy opcję/przycisk <Dopasuj>. Program automatycznie skojarzy każdą operację z kontrahentem z naszej bazy SQL. Oczywiście proces się powiedzie, jeżeli program będzie miał potrzebne informacje. Dla nowych wyciągów (numerów rachunków) musimy wykonać przyporządkowanie do wskazanych przez operatora kontrahentów.

 • Kontrahent - przyporządkuj kontrahenta do bieżącego rachunku bankowego. Przycisk jest aktywny dla operacji, które posiadają rachunek bankowy. Za pomocą kreatora wyszukiwania wskazujemy kontrahenta, do którego należy rachunek bankowy. Oczywiście klient może posługiwać się kilkoma rachunkami.
 • Operacja - przyporządkuj kontrahenta do bieżącego rodzaju operacji. Przycisk jest aktywny dla operacji, które nie posiadają rachunku bankowego. Wtedy skojarzenie następuje wg stałego opisu operacji, mBank posługuje się określoną listą takich operacji np.:
  • OPŁATA PRZELEW ZEW.ZDEF.BIEŻĄCY
  • OPŁATA-PRZELEW WEWN. ZDEFINIOWANY
  • OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL.BIEŻĄCY
  • AUTOMATYCZNA SPŁATA KARTY
 • Usuń - kasujemy błędne skojarzenie
 • Klient - połącz operację z kontrahentem bez definiowania stałego rachunku bankowego. Opcję stosujemy dla wpłat typu "Zaliczenie pocztowe". W takim przypadku rachunek bankowy dotyczy operatora (Poczty Polskiej, Kuriera) i musimy wskazać kontrahenta, którego dotyczy transakcja.

Kolejne wpłaty od tych samych klientów będą automatycznie skojarzone z kontrahentami po wykonaniu opcji <Dopasuj>.

W ten sposób w naszej bazie SQL mamy kopię wszystkich wyciągów bankowych ze wszystkich rachunków firmowych, dodatkowo skojarzonych bezpośrednio z naszymi kontrahentami.

Na tym moglibyśmy poprzestać, ale Sz@rk CRM jako moduł Systemu zintegrowanego pozwala na wykonywanie dodatkowych czynności.

Wpłaty dotyczące faktur proforma możemy bezpośrednio zaksięgować do odpowiednich faktur za pomocą dedykowanego kreatora, przycisk <Proforma>.

 • Faktury do realizacji - faktury Proforma, do których nie wystawiono faktur VAT
 • Wszystkie z okresu - rozliczone i nierozliczone fakturami VAT

Lista zawiera faktury Proforma tylko bieżącego kontrahenta, który został wcześniej skojarzony z wpłatą (ręcznie lub automatycznie)

Sz@rk umożliwia prowadzenie Raportów Bankowych i Rozrachunków z kontrahentami.Również w tym zakresie, CRM posiada dodatkowe rozwiązania. Przyciskiem <Rozlicz> otwieramy kolejny kreator, który umożliwia ostateczne rozliczenie i zaksięgowanie operacji bankowych.

Lista faktur z kartoteki rozrachunkowej kontrahenta.

Efektem działania tego kreatora będzie automatyczne zaksięgowanie operacji bankowej do otwartego Raportu Bankowego (tego rachunku) i wygenerowanie odpowiednio dokumentu BP lub BW. Dodatkowo w zależności od wybranej opcji nastąpi rozliczenie transakcji w rozrachunkach.