Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
CRM - Extensions. Bezpośrednia obsługa CDN OPTIMA

2011-11-09

Poprzedni dokument http://tgsoft.pl/Blog.aspx?id=59 opisuje dostęp do danych z systemu handlowego Sz@rk.Funkcja taka byłaby zupełnie nieprzydatna dla użytkowników innych systemów, którzy korzystają jednocześnie z Sz@rk CRM.

Również ten problem rozwiążemy za pomocą otwartej architektury systemu Sz@rk API.Wystarczy przygotować własny moduł TGSoft.Data.Extensions.dll, w którym zawarte będą nowe implementacje klas, "zasłaniające" oryginalną funkcjonalność Sz@rk.

Można zdefiniować własny dostęp do danych za pomocą bezpośredniego dostępu do bazy SQL, jednak należy pamiętać, że takie opcje nie będą działać w modelu pracy zdalnej (on-line) przez Internet, za wyjątkiem pracy przez zdalne pulpity.

W naszym przykładzie wykorzystujemy technologię middleware i gotowe serwisy, który zostały opracowane na potrzeby bezpośredniej współpracy z CDN Optima. Rozwiązanie pozwala na korzystanie z bazy OPTIMA na równi z bazami Sz@rk za pomocą serwera aplikacji Sz@rk Server.

Podgląd listy faktur bezpośrednio z CDN Optima.

Okno "Rejestry sprzedaży" traktuje załączone zewnętrzne dane jak własne, dlatego dostępne są wszystkie standardowe opcje Sz@rk. Dostępny jest również wbudowany generator raportów oraz nasze projekty wydruków. Przykład wydruku w/w danych wg projektu FastReport zapisany do formatu PDF bezpośrednio z programu.

Podgląd szczegółów Faktury VAT bezpośrednio z CDN Optima. Fakturę można też wydrukować za pomocą projektów Sz@rk.

Poniżej prezentujemy pełny kod klasy, która zmienia funkcjonalność naszego programu i pobiera dane bezpośrednio z CDN Optima za pomocą serwisów Sz@rk Server. Skompilowana biblioteka DLL z kodem źródłowym dostępna będzie w wersji instalacyjnej Sz@rk CRM.

using System;
using TGSoft.Data;
using TGSoft.Repository;
 
namespace TGSoft.Data.Extensions
{
  public class Faktury : TGSoft.Data.Szark.Faktury
  {
    public Faktury(TypDokumentu typDokumentu)
      : base(typDokumentu)
    {
      zrodloDanych = ZrodloDanych.Optima;
    }
 
    public override void OpenFaktury(object id_faktury, object id_kontrahenta,
                  int zakresProforma, object mag, object data1, object data2)
    {
      Mag = mag;
      Data1 = data1;
      Data2 = data2;
      if (id_faktury != null)
      {
        DTFaktury.Where = "TrN_TrNId=@P0";
        DTFaktury.Open(new object[] { id_faktury });
      }
      else
      {
        Controller.SetColumnProperties("kod", "Kod", 100);
        Controller.SetColumnAlignmentLeft("kod");
        Controller.SetColumnProperties("grupa", "Grupa", 80);
        Controller.SetColumnAlignmentLeft("grupa");
        if (id_kontrahenta != null)
        {
          DTFaktury.Where = "A.Trn_PodId=@P0 AND A.TrN_DataWys BETWEEN @P1 AND @P2 " +
                   "AND A.TrN_Anulowany=0";
          DTFaktury.Open(new object[] { id_kontrahenta, data1, data2 });
        }
        else
        {
          DTFaktury.Where = "A.TrN_DataWys BETWEEN @P0 AND @P1 AND A.TrN_Anulowany=0";
          DTFaktury.Open(new object[] { data1, data2 });
        }
      }
      DTFaktury.SetPrimaryKey("TrN_TrNId");
    }
 
    protected override DADataTable GetTableFaktury()
    {
      if (typDokumentu == TypDokumentu.Faktura)
        return new DADataTable(Services.Tables.CDN_RejestryFaktur, "", null);
      else
        return new DADataTable(Services.Tables.CDN_RejestryProforma, "", null);
    }
 
    protected override DADataTable GetTableVAT()
    {
      return new DADataTable(Services.Tables.CDN_RejestryFakturZapisyVAT, "TrV_TrNID=@P0",
                  new object[] { DTFaktury.GetID() });
    }
 
    protected override DADataTable GetTableZapisy()
    {
      return new DADataTable(Services.Tables.CDN_FakturaZapisy, "TrE_TrNId=@P0",
                  new object[] { DTFaktury.GetID() });
    }
 
    protected override DADataTableRecord GetTableNabywca()
    {
      return new DADataTableRecord(Services.Tables.CDN_FakturaNabywca, DTFaktury.GetID())
                     { Alias = "A", PrimaryKey = "TrN_TrNId" };
    }
 
    protected override DADataTableRecord GetTableOdbiorca()
    {
      return new DADataTableRecord(Services.Tables.CDN_FakturaOdbiorca, DTFaktury.GetID())
                    { Alias = "A", PrimaryKey = "TrN_TrNId" };
    }
 
    public override void FillRejestrySprzedazy(out DADataTable tableFaktury,
                out DADataTable tableVat, out DADataTable tableSumy, object zakres)
    {
      string where = Optima.Where_RejestryFaktur(Data1, Data2, zakres);
      string whereIN = Optima.WhereIN_RejestryFaktur(where);
 
      tableFaktury = new DADataTable(Services.Tables.CDN_RejestryFaktur, where, null);
      tableFaktury.Open();
 
      tableVat = new DADataTable(Services.Tables.CDN_RejestryFakturZapisyVAT, whereIN, null);
      tableVat.Open();
 
      tableSumy = new DADataTable(Services.Tables.CDN_RejestryFakturSumyVAT, whereIN, null);
      tableSumy.Open();
    }
  }
}