Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk Server Services - Instalacja i zarządzanie serwerem

2011-11-21

W wersji 2012 Sz@rk Server występuje jako usługa systemowa. W przypadku ręcznej instalacji kopiujemy standardowo wszystkie pliki do katalogu SzarkSQL.

Uruchamiamy Tryb MS DOS, koniecznie "Jako Administrator". W konsoli otwieramy katalog c:\SzarkSQL i wpisujemy polecenie:SzarkService /Install

Instalacja Usługi Sz@rk Server z konsoli MS DOS.

Sz@rk Server Services zainstalowany i widoczny w Usługach Systemowych Windows.

Po przeładowaniu systemu, usługa automatycznie zostanie uruchomiona. Możemy również zatrzymywać i uruchamiać usługę za pomocą standardowych mechanizmów Windows. Jednak przed uruchomieniem usługi, program musimy zarejestrować oraz wprowadzić licencje dla poszczególnych modułów Sz@rk (FK, GM,itp).

Do rejestracji programów i zarządzania usługami służy program SzarkAdminTool.exe

Uruchomiony program bez licencji.

W celu zarejestrowania programu otwieramy zakładkę "Pliki konfiguracyjne" i wprowadzamy otrzymane klucze. Następnie zapisujemy konfigurację, przycisk <Serwer>. Możemy wcześniej wprowadzić posiadane licencje (klucze) dla poszczególnych modułów Sz@rk.

Po przeładowaniu otwieramy zarejestrowany, lecz zablokowany program. Nie można uruchomić usługi. Sytuacja taka występuje przy uruchomieniu programu bez wystarczających uprawnień do sterowania usługami.

Program należy uruchomić "Jako Administrator":

Teraz możemy uruchomić Usługę, przycisk <Start> jest aktywny.

Usługa została uruchomiona. W zakładce "Aktywne sesje" możemy śledzić stan wykorzystania serwera. Przycisk <Stop> zatrzymuje usługę.

Lista Usług Windows pokazuje stan "Uruchomiono".

Zminimalizowanie aplikacji SzarkAdminTool.exe umieszcza program na pasku zadań Tray, ale program można zamknąć, co nie zatrzyma naszej Usługi. Oczywiście program można uruchamiać tylko lokalnie na komputerze w którym zainstalowano usługę.

Po restarcie systemu, usługa automatycznie startuje i jest gotowa do przyjmowania połączeń z modułów Sz@rk (lokalnych lub zdalnych).

Do odinstalowania usługi służy komenda: SzarkService /UnInstall

Uruchamianie Sz@rk Server w formie usług umożliwia instalację systemu Sz@rk u Dostawców Internetowych, którzy oferują VPS Windows lub Serwery dedykowane. Za stosunkowo niewielką opłatę (już od kilkudziesięciu złotych) możemy korzystać ze zdalnego serwera bez ponoszenia kosztów na własny sprzęt i oprogramowanie serwerowe. Dodatkowo otrzymujemy możliwość zdalnej pracy z dowolnego miejsca przez Internet.