Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
CRM - Konfiguracja sklepu shoper.pl

2012-01-07

W dokumencie http://tgsoft.pl/Blog.aspx?id=64 opisano sposób konfigurowania sklepu opartego na bazie MySQL i bezpośrednich zapytaniach SQL do bazy.

W kolejnej aktualizacji dodaliśmy obsługę popularnego Sklepu Internetowego Shoper. W tym przypadku Sz@rk zostanie ściśle zintegrowany ze sklepem za pomocą WebApi , dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z naszych rozwiązań posiadając wykupioną "dożywotnią" licencję Shoper, lub dowolny pakiet w modelu usługowym (od "Złotego"). Pakiet "Srebrny" nie ma obsługi WebApi.

Ze względu na brak dostępu do bazy SQL, zmieniliśmy koncepcję współpracy ze Sklepem wprowadzając jednakowe zasady dla sklepów opartych na bazie MySQL oraz WebApi. Do bazy Sz@rk wprowadziliśmy kopie podstawowych tabel występujących w Sklepie, potrzebnych do przetwarzania Zamówień.

W oknie Lista sklepów dodano trzy przyciski pozwalające na import i synchronizację tabel słownikowych Sklepu Internetowego z systemem Sz@rk:

  • Statusy zamówień
  • Sposoby płatności
  • Sposoby dostawy

Zmieniono również okno definicji Sklepu, w którym dodatkowo mamy rodzaj interfejsu sklepu:

W polu Serwer podajemy:

  • Dla MySQL - adres serwera SQL
  • Dla API - adres interfejsu JSON naszego sklepu

W polu Rodzaj dostępne są trzy opcje:

  • SQL - własne rozszerzenia
  • WebApi Shoper.pl
  • WebApi Home.pl (współpraca ze sklepem Click Shop)

Po zdefiniowaniu parametrów logowania do sklepu, należy zaimportować wspomniane wyżej słowniki, pierwszym z nich są "Statusy zamówień"

Otwierając okno Słownika po raz pierwszy, otrzymamy pustą listę. Naciskamy przycisk <Aktualizacja>, program nawiązuje połączenie ze sklepem i pobiera dane do tabeli Statusy (kolumny ID oraz Nazwa). Następnie w kolumnie "Typ Sz@rk" przyporządkowujemy odpowiedni Typ z rozwijanej listy wewnętrznych typów Sz@rk. Domyślnie w naszej bazie zdefiniowane są takie same typy jak w Shoper.pl, dlatego po obu stronach mamy takie same nazwy. Jednak nie w każdym przypadku tak będzie.

Analogicznie postępujemy ze słownikami "Sposoby płatności" oraz "Sposoby dostawy".