Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
WebApi + Sz@rk Api - poczuj siłę mocy, czyli Shoper.pl jakiego nie znacie.

2012-01-16

Shoper.pl udostępnia zasoby sklepu internetowego za pomocą WebApi. Interfejs umożliwia sterowanie sklepem bez potrzeby logowania poprzez Panel Administracyjny ze strony internetowej.

Sz@rk korzysta z tego mechanizmu do importu i przetwarzania Zamówień, co zostało opisane w poprzednich dokumentach. Tym razem przedstawimy sposób na dostęp do sklepu z poziomu kodu dostępnego dla użytkowników Sz@rk.

W przykładzie zademonstrujemy dynamiczny dostęp do wybranego zamówienia i wydruk wg własnego projektu, który użytkownik może dowolnie przygotować za pomocą wbudowanego generatora raportów.

Szczegółowe informacje na temat Sz@rk API znajdziesz na naszym blogu , tutaj opiszemy klasy opracowane na potrzeby sterowania sklepem internetowym.

Na tle kodu zarejestrowanego przy użyciu Sz@rk Designer widać uruchomioną aplikację, która pobiera Zamówienie nr 26 ze Sklepu Internetowego i jest gotowa do wydruku.

Podgląd wydruku Zamówienia

Projektowanie wyglądu formularza Zamówienia. Generator dostępny jest w systemie Sz@rk bez dodatkowych opłat!

Poniżej przedstawiamy pełny kod programu wykorzystujący Sz@rk API do wykonania tego zadania:

namespace Szark
{
  using System;
  using System.Windows.Forms;
 
  public partial class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
    private TGSoft.Data.Shoper.WebApi api;
    private TGSoft.Data.ApiDataTable order;
    private TGSoft.Data.ApiDataTable products;
    private TGSoft.Data.ApiDataTable payments;
    private TGSoft.Data.ApiDataTable shipping;
    private int order_id;
 
    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
      button3.Click += button3_click;
      button1.Click += button1_click;
      this.FormClosing += Form1_FormClosing;
      
      api = new TGSoft.Data.Shoper.WebApi(9);
      button1.Enabled = api.Login();
      if (button1.Enabled)
      {
        payments = new TGSoft.Data.Shoper.Payment();
        payments.Engine = api;
 
        shipping = new TGSoft.Data.Shoper.Shipping();
        shipping.Engine = api;
      }
    }
 
    public void Main()
    {
      this.ShowDialog();
    }
    
    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (api != null && api.Logged)
      {
        api.Logout();
      }
    }
 
    private void button1_click(object sender, EventArgs e)
    {
      order_id = Convert.ToInt32(numericUpDown1.Value);
      order = new TGSoft.Data.Shoper.Order();
      order.Engine = api;
      order.Open(order_id);
      dataGridView1.DataSource = order.DataSource;
      button3.Enabled = order.RecordCount > 0;
    }
 
    private void button3_click(object sender, EventArgs e)
    {
      products = new TGSoft.Data.Shoper.OrderProducts(order_id);
      products.Engine = api;
      products.Open();     
      
      TGSoft.Data.FastReportDlg fr = new TGSoft.Data.FastReportDlg("shoper", "order");
      fr.RegisterData(order.Table, "Order");
      fr.RegisterData(products.Table, "Products");
      
      payments.Open(order.FieldByName("payment_id"));
      if (payments.RecordCount == 1)
        fr.SetParameter("opis1", payments.FieldByName("name"));
      
      shipping.Open(order.FieldByName("shipping_id"));
      if (shipping.RecordCount == 1 )
        fr.SetParameter("opis2", shipping.FieldByName("name"));
      
      fr.ShowDialog();
      fr.Dispose();
    }
  }
}

Kilka słów komentarza do powyższego kodu.

TGSoft.Data.Shoper.WebApi api = new TGSoft.Data.Shoper.WebApi(9);
api.Login();
 • Tworzymy instancję klasy interfejsu WebApi, parametrem konstruktora jest Id sklepu internetowego. Program pobiera dane logowania z definicji Sklepu.
 • Logujemy się do Sklepu.
TGSoft.Data.ApiDataTable order = new TGSoft.Data.Shoper.Order();
rder.Engine = api;
rder.Open(order_id);
 • Tworzymy instancję klasy Zamówienia
 • Ładujemy żądane Zamówienie
 • order.OpenNew(order_id); - ładuje nowe zamówienia od podanego numeru
 • order.Open(); - ładuje wszystkie zamówienia