Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk 12.01.01 - Nowa wersja Systemu 2012

2012-02-14

 • Nowe struktury baz danych tgsoft oraz tgsoftX
 • TGS_Manager generuje tabele dla wszystkich modułów Sz@rk jednocześnie
 • Sz@rk Server występuje dodatkowo w formie Serwisu Windows, program SzarkService.exe. Zarządzanie serwisami za pomocą nowego programu SzarkAdminTool.exe
 • Należy wygenerować nowe pliki konfiguracyjne BIN dla klienta i serwera
 • Wersje mobilne umożliwiają zapis projektów wydruków do plików lokalnych bieżącego komputera

KP

 • Usunięto stary format eksportu do Płatnika
 • W formularzach zgłoszeniowych do Płatnika podstawowym identyfikatorem jest PESEL. Numer NIP został usunięty z eksportu.
 • W oknie Wykaz pracowników zsynchronizowano uprawnienia wewnętrznych opcji z głównym Menu programu:
  • Harmonogram pracy
  • Świadczenia lub przerwy
  • Dane ZUS
  • Kartoteki roczne (z Wydruki/Zbiorówki roczne)
  • Dane o rodzinie
  • Umowy o pracę
  • Stan urlopów
  • Kartoteka czasu pracy (z RCP/Czas pracy pracowników)
 • Zmiana stawki zaszeregowania z poziomu Umowy o pracę generuje zapisy w logu zmian danych pracownika
 • PIT 11 (18) w wersji elektronicznej (eDeklaracje)
 • PIT11 (19) w wersji elektronicznej (eDeklaracje)
 • PiT-11(19) można utworzyć i wydrukować z załącznikami PIT-R(15) i ORD-ZU(2)
 • W danych pracownika dodano Identyfikator dla deklaracji PIT11
 • Poprawa w wydruku seryjnym PITów
 • Podczas rejestrowania zwolnienia w styczniu za grudzień ubiegłego roku, program automatycznie wstawia miesiąc rozliczenia 13 (następnego roku w stosunku do zwolnienia)

ST

 • Do kartoteki Środków Trwałych i Wyposażenia dodano definiowane i przechowywanie zdjęć poszczególnych pozycji. Każdy może mieć wiele zdjęć.
 • Dodano obsługę pól dla gruntów w danych środka,
 • Nowe kolumny w tabeli środków dot. gruntów, m.in. kolumna z przeliczaniem powierzchni podanej w m2 na ha (hektary) w stopce i podsumowaniach grup.
 • Możliwość przemianowania słownika Cechy 1. („Obręb"), Cechy 2. („Formy władania"), oraz działu i zespołów.
 • Nowe pola dla grupowania w oknie ze środkami - Obręb (cecha1) i Forma własności (cecha2), to samo w wyposażeniu.
 • optymalizacja przy ładowaniu środków (lista wczytuje się teraz szybciej)
 • Dodano obsługę czytnika kodów kreskowych CipherLab 830x

GM

 • W Parametrach Systemu dodano opcję definiowania kartoteki opisującej koszty przesyłki. Kartoteka dodawana jest automatycznie przy generowaniu Faktur z Zamówień posiadających koszty przesyłki.
 • Zmiany w opcji Zamówienia odbiorców
  • Podczas rejestrowania dodano opcję kosztów przesyłki
  • Nowy kreator przekształcający Zamówienie do Faktury VAT lub Paragonu
  • Zmiany w przekształcaniu Zamówień do Faktury Proforma, obliczenia i obsługa tak jak przy generowaniu Faktur VAT, w tym obliczenia wg cen netto i brutto.
  • Dostosowanie zamówień do importu dokumentów ze sklepów internetowych, nowe kolumny i statusy na liście zamówień
  • Rozbudowa opcji Lista Zamówień od Odbiorców
 • Zmiany w opcji "Szybka sprzedaż detaliczna"
  • Podczas sprzedaży i wyszukiwania wg kodów kreskowych posługujemy się tylko kartotekami głównymi, zapis dokumentu automatycznie wyszukuje odpowiednie kartoteki szczegółowe, których może być wiele do jednej transakcji
  • Bezpośrednio z modułu można zapisać Fakturę VAT (oprócz paragonów)
 • Kreator przeliczania cen netto/brutto w kartotekach głównych i szczegółowych

KE

 • W formularzach zgłoszeniowych do Płatnika podstawowym identyfikatorem jest PESEL. Numer NIP został usunięty z eksportu.
 • Nowy PiT-11(19) załącznikami PIT-R(15) i ORD-ZU(2), również w wersji elektronicznej
 • W danych pracownika dodano Identyfikator dla deklaracji PIT11
 • Podczas rejestrowania zwolnienia w styczniu za grudzień ubiegłego roku, program automatycznie wstawia miesiąc rozliczenia 13 (następnego roku w stosunku do zwolnienia)