Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Shoper.pl DEMO – Wersja demonstracyjna Sz@rk połączona On-line ze sklepem internetowym

2012-02-29

Integracja Sz@rk ze sklepem shoper.pl została już częściowo opisana w dokumentach:

Nowa wersja DEMO, którą można pobrać z naszej strony http://www.tgsoft.pl/Download.aspx?tab=2 umożliwia przetestowanie całego procesu obiegu zamówienia.

1) Złożenie Zamówienia.

Pod adresem http://szark.shoper.pl/ znajduje się Sklep Internetowy DEMO. Możesz dowolnie składać zamówienia, bez obawy że do domu zapuka kurier z dostawą :). Wszystkie towary i zamówienia są tutaj prezentowane tylko w celach demonstracyjnych systemów Shoper.pl oraz Sz@rk.

Proces składania zamówienia jest intuicyjny i zgodny z przyjętymi zasadami zakupów internetowych.

1-szy etap: Zamówienie z trzema pozycjami, wybieramy sposób dostawy

2-gi etap: Dane zamawiającego.

Proszę podać prawidłowy adres e-mail w celu poprawnego dostarczenia wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Możesz podać swój adres lub jeden z adresów, które możesz obsłużyć za pomocą wersji DEMO Sz@rk CRM:

  • Jan.kowalski (m a ł p ka) tgsoft.pl Przykład widzimy na zdjęciu powyżej.
  • Maria.kowalska (m a ł p ka) tgsoft.pl
  • Demo.szark (m a ł p ka) tgsoft.pl

3-ci etap: Zatwierdzenie zamówienia

Jeżeli w zamówieniu podano adres e-mail z demo tgsoft, to należy otworzyć Sz@rk CRM (logując się tym samym identyfikatorem). W naszym przypadku login: JAN i hasło: demo. Jeżeli podałeś swój adres e-mail to sprawdź pocztę w swoim programie pocztowym.

Potwierdzenie zamówienia odczytane w Sz@rk CRM

2) Import Zamówień ze sklepu do Sz@rk.

Kolejne etapy obsługi zamówienia zostały opisane w wymienionych na początku dokumentach z poziomu programu Sz@rk CRM. My przedstawimy teraz kolejne kroki, które wykonuje operator programu Sz@rk tylko za pomocą modułu GM (CRM nie jest tutaj potrzebny, może być wykorzystywany opcjonalnie).

Operator otrzymuje powiadomienie e-mail o nowym zamówieniu w sklepie. Może natychmaist przejść do przetwarzania zamówienia, lub zaczekać na kolejne zamówienia i załadować wszystkie jednocześnie.

Import nowych zamówień w GM, opcja Zamówienia/Lista zamówień sklepu internetowego

2-gi krok importu z listą nowych zamówień

Widok listy po zaimportowaniu zamówień. Dodatkowo zaprezentowano podgląd bieżącego zamówienia.

3) Przetwarzanie zamówienia, dołączenie do listy zamówień Sz@rk.

Z tego samego okna za pomocą przycisku <Dołącz> przetwarzamy kolejno każde zamówienie. Kreator pozwala na przyporządkowanie kontrahenta i towarów z bazy Sz@rk.

1-szy krok z potwierdzeniem bieżącego zamówienia

2-gi krok. Należy odszukać kontrahenta <Szukaj> lub założyć nową pozycję <Nowy>. Program automatycznie próbuje zlokalizować kontrahenta wg kilku podstawowych danych.

Dodanie nowego kontrahenta do bazy.

3-ci krok, podgląd listy zamówionych towarów.

Program automatycznie dopasuje wszystkie kartoteki wg symboliki Sz@rk GM.

Po zatwierdzeniu, do listy zamówień Sz@rk trafia nowa pozycja z danymi relacyjnymi naszej bazy (kontrahent, towary, sposoby płatności i dostawy)

4) Tworzenie dokumentu sprzedaży, realizacja zamówienia

1-szy krok realizacji zamówienia.

2-gi krok, wybieramy dokument sprzedaży

3-ci krok, podgląd listy towarów.

Jeżeli dostawa towarów wymaga kosztów przesyłki, to odpowiednia pozycja zostanie automatycznie dodana do faktury. Kartoteka kosztów dostawy zdefiniowania jest w Parametrach modułu GM.

Zatwierdzenie Faktury VAT. Wszystkie dane zostały automatycznie obliczone i przeniesione z zamówienia.

Wydruk faktury VAT

Z poziomu listy zamówień sklepu zmieniamy status zamówienia.

Status automatycznie zmieniany jest w sklepie internetowym shoper.pl.

Sklep po zmianie statusu wysyła zamawiającemu potwierdzenie zmiany. Potwierdzenie odczytaliśmy w systemie Sz@rk CRM.

5) Zamówienie w Sz@rk GM.

Realizacja zamówienia automatycznie generuje dokument rozchodu magazynowego WZ i zdejmuje odpowiednie ilości z poszczególnych kartotek towarowych.

Widok kartoteki z zaksięgowanym rozchodem naszego zamówienia.

Do Rejestrów Sprzedaży automatycznie trafiła nowa Faktura VAT.