Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk API – StandardGrid cz.1

2010-05-22

W naszych programach korzystamy z zawansowanych komponentów do prezentacji danych. Jednym z nich jest Grid czyli tabela do przeglądania danych z bardzo długą listą wewnętrznych funkcji jak: filtrowanie, sortowanie, wyszukiwanie, drukowanie, grupowanie, itp.

W przestrzeni nazw TGSoft.API.Forms udostępniamy klasę StandardGrid, która daje nam podobne możliwości. Dzięki temu użytkownik może dodawać do aplikacji nowe okna z pełną funkcjonalnością prezentacji własnych danych.

Oczywiście do prezentacji danych w formie tabeli musimy mieć do nich dostęp. Te udostępnione są poprzez serwisy Sz@rk Server za pomocą zbudowanego przez użytkownika SQL Repository. W edytorze Sz@rk Designer, z prawej strony mamy schowaną zakładkę o nazwie „SQL Repository”. Po otwarciu otrzymujemy podobną listę, jak ta która służy do definiowania skryptów C#:

Listę skryptów możemy organizować w grupy. W każdej grupie definiujemy wiele skryptów. W naszym przykładzie zdefiniowania jest grupa „Kadry”, a w niej skrypt „ListaPracownikow1”. Po dodaniu skryptu otwieramy okno edycyjne i kopiujemy do schowka wartość wygenerowanego klucza, który identyfikuje nasz skrypt. Będzie nam potrzebny jako parametr konstruktora naszej klasy StandardGrid. Patrz pierwszy rysunek:

string klucz = "8d5afc95-d2d6-4ccd-9e17-eb5bf85262c5";
StandardGrid sg = new StandardGrid(klucz, "");
sg.ShowDialog(); 

Za pomocą tych trzech linii programu dodajemy do naszej aplikacji nową w pełni funkcjonalną opcję z własną tabelą danych. W kolejnych przykładach pokażemy jak można jeszcze rozbudować i sparametryzować to okno.

W naszym przykładzie brakuje nam jeszcze danych, które zdefiniujemy za pomocą Edytora Sz@rk SQL. Z listy Sz@rk Designer wybieramy przycisk [Projektuj]

W edytorze Sz@rk SQL (z lewej strony) otrzymujemy listę wszystkich tabel z bieżącej bazy danych MS SQL Server. W każdej z nich (po rozwinięciu) listę pól i ich typów. Zapytanie SQL definiujemy z prawej strony. Natomiast pod spodem możemy sprawdzić „roboczy” wynik naszego zapytania. Zapytanie SQL wykonujemy za pomocą przycisku [Wykonaj] lub klawisza F5. W naszym przykładzie warunek filtrowania rekordów został zdefiniowany bezpośrednio w kodzie WHERE czynny=1. W kolejnych przykładach pokażemy jak można to sparametryzować.

Zapisujemy i zamykamy Sz@rk SQL, a następnie uzupełniamy nasz program C# (patrz pierwsze zdjęcie), zapisujemy i zamykamy Sz@rk Designer. Wykonujemy nowy skrypt „Lista pracowników”:

Program otwiera nowe okno użytkownika z własnymi danymi, które zostały pobrane z bazy MS SQL Server. W oknie dostępne jest menu kontekstowe, które umożliwia wydruk danych, eksport do Excel’a, obsługę filtrów, itp. Za pomocą drugiego menu kontekstowego (klikając w kolumnę) otrzymujemy możliwość grupowania danych i dostosowywania układu kolumn.

Podsumowanie.

Dodaliśmy tylko własne zapytanie SQL i trzy linie kodu w skrypcie C#, a otrzymujemy w pełni funkcjonalną nową opcję w naszym programie!

Okno jest jeszcze trochę „surowe”, ale o tym w kolejnych przykładach :)