Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Dwukierunkowa integracja z Shoper.pl – Lista produktów

2012-03-13

W poprzednich dokumentach opisano pobieranie danych bezpośrednio ze sklepu w celu analizy, prezentacji, wydruków itp. W tym dokumencie zaprezentujemy bezpośrednią współpracę ze sklepem shoper.pl w trybie odczytu i zapisu danych.

Lista produktów to podstawowy element naszego sklepu, który wymaga częstej aktualizacji, sprawdzaniu, dopisywaniu kolejnych pozycji oraz ich opisów i zdjęć.

Sz@rk CRM umożliwia wykonywanie wszystkich w/w zadań za pomocą czytelnego i przejrzystego interfejsu, który dodatkowo daje ogromne możliwości analizy wg własnych preferencji.

Lista produktów z otwartą rozwijaną listą kategorii.

Praca w modelu trójwarstwowym polega na pobraniu paczki rekordów z serwera do klienta, gdzie możemy jest przetwarzać w różnoraki sposób. Od liczby produktów i wydajności naszego połączenia zInternetem zależy wybór opcji ładowania listy.

Możemy wybrać tylko określoną kategorię w celu zawężenia liczby pobieranych danych, lub załadować całą listę jednocześnie.

Lista dostępnych kolumn cz.1

Lista dostępnych kolumn cz.2

W panelu szybkiego filtrowania dostępne są rozwijane listy z Kategoriami i Producentami:

Listy Kategorii i Producentów zawierają również bieżące dane pobrane bezpośrednio ze sklepu.

Lista z zastosowanym grupowaniem wg kolumn Kategoria i Producent. Każda grupa została indywidualnie podsumowana.

Przykład zaawansowanego filtrowania z włączoną opcją podglądu opisów produktów

Aktualizacja danych w sklepie

Pierwsze 3 przyciski służą do edycji danych bezpośrednio w sklepie internetowym.

  • Nowy – dodanie nowej pozycji (nowego produktu) do listy (klawisz Insert)
  • Edycja - zmiana danych produktu (Klawisz Enter)
  • Kasuj – usunięcie produktu z listy

Ostatni przycisk „www” otwiera domyślną przeglądarkę internetową z bieżącą pozycją bezpośrednio w sklepie internetowym. Dzięki temu możemy szybko sprawdzić, jak nasze zmiany będą prezentowane na stronie internetowej w sklepie.

Okno dialogowe służące do edycji i zakładania nowych pozycji

Zatwierdzenie zmian przyciskiem <OK> powoduje następujące akcje:

  • Zapis danych bezpośrednio w sklepie internetowym
  • Jeżeli operacja aktualizacji w sklepie się powiedzie, to okno jest zamykane i aktualizowana jest lista w naszym komputerze
  • Dla nowych kartotek program odczytuje nadany nowy ID w sklepie i na listę trafia rekord z aktualnymi danymi

Druga zakładka z możliwością przeglądania, dodawania i kasowania zdjęć produktów. Wszystkie operacje powodują automatyczną aktualizację w sklepie internetowym

Trzecia zakładka pozwala na przeglądanie zdjęć w pełnym rozmiarze (zdjęcia możemy przewijać)

Panel wyszukiwania umożliwia odszukanie podanej frazy we wszystkich kolumnach przeglądanej listy

W środkowej części ekranu jest przycisk otwierający własne raporty wykonane za pomocą wbudowanego generatora raportów.

Należy jeszcze przypomnieć, że każdą listę możemy wydrukować, zapisać do np. PDF lub XLS.