Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk 12.03.26 - Aktualizacja Systemu

2012-03-27

Nowa wersja bazy danych

GM

 • Zmiany w funkcji „Dekrety do FK” - Dodano obsługę skryptu (funkcji Delphi) dla Definicji symbolu dokumentu FK, co umożliwia np. zmianę symbolu dokumentu FK w zależności od numeru magazynu źródłowego dokumentu/faktury w GM .
 • Dodano przycisk Daty (F7) do łatwiejszego wskazywania zakresu czasowego.

ST

 • Dodanie obsługi nowych dokumentów dla Środków trwałych
  • UAB - Uruchomienie Amortyzacji Bilansowej
  • UAP - Uruchomienie Amortyzacji Podatkowej
  • Powyższe dokumenty umożliwiają wprowadzenie wartości i uruchomienie amortyzacji bilansowej (lub podatkowej) już po otwarciu środka trwałego w ewidencji tylko dla amortyzacji podatkowej (lub bilansowej). Nowe dokumenty mają działanie podobne do dokumentu „Bilans otwarcia środka trwałego”, naliczanie rat uruchomionej amortyzacji może się rozpocząć od miesiąca zgodnego z datą dokumentu UAP/UAB.
 • Dodano przycisk „Sprawdź” w słowniku dokumentów (Funkcje \ Rodzaje dokumentów ….) który umożliwia automatyczne dodanie brakujących rodzajów dokumentów (w tym przypadku UAB i UAP)
 • Odblokowanie możliwości drukowania listy środków z uwzględnieniem aktualnego filtrowania dla listy pogrupowanej

FK

 • Nowe opcje w Menu/Wydruki. Dotychczasowe definiowane sprawozdania zostają zastąpione dedykowanymi raportami. Szczegółowy opis zmian.
  • Rachunek Zysków i Strat - wariant porównawczy
  • Rachunek Zysków i Strat - wariant kalkulacyjny
  • Bilans
  • Sprawozdanie F-01
 • W oknie dialogowym definicji konta księgowego (Plan kont) dodano możliwość definiowania obliczeń dla w/w sprawozdańNowe projekty wydruków dla w/w sprawozdańW Parametrach Systemu dodano definicję domyślnego raportu RZiS.

KP, KE

 • Poprawa, ustawienie domyślnego pola „pełny kalendarz” podczas zakładania nowego pracownika

CRM

 • Nowa Grupa opcji „Shoper.pl” – bezpośrednia obsługa sklepu internetowego Shoper
  • Produkty
  • Zamówienia
  • Obroty asortymentu
  • Analizy zamówień
  • Słowniki (Kategorie, Dostawcy, Jednostki miary, Stawki VAT, Sposoby dostawy, Sposoby płatności, Statusy)

12.02.27

 • Możliwość wydrukowania listy przesłanych e-deklaracji ze statusem UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru)

FK

 • Do Dziennika wg zapisów dodano nowy projekt ze szczegółowymi zapisami budżetowymi FR\g_DziennikWgZapisow_Budzet.fr3
 • Do tabel w oknach „Dziennik wg operacji księgowych” oraz „Dziennik wg zapisów księgowych” dodano kolumny „Nazwisko” oraz „Kiedy dodano

ST

 • Dodano możliwość rejestrowania dokumentu zmniejszającego wartość poszczególnych składników środków trwałych.
 • Usprawniono proces rejestrowania zmiany wartości składnika środków trwałych, oraz dokumentów otwierania i usuwania składników środka trwałego.

KP

 • Poprawa importu słowników ZUS z plików DAT
 • W funkcji umożliwiającej wystawianie rachunków do zawartej wcześniej umowy/zlecenia dodano możliwość wprowadzenia dodatkowego opisu, który będzie umieszczany w wydruku rachunku (dodano również przycisk tworzący automatycznie wpis „Rachunek za miesiąc …” na podstawie daty utworzenia rachunku).
 • Dodano nowy współczynnik dla pracowników służby zdrowia, umożliwiający rozliczanie należnych dni urlopu wg współczynnika 7 godzin 35 minut.
 • W opcji „Stan urlopów” dodano nowe kolumny do rozliczania urlopu w godzinach, oraz nowy wydruk dot. rozliczanego urlopu w godzinach.
 • Przebudowano opcję „Stan urlopów pracownika”. Obecnie, oprócz rozliczenia urlopu w dniach, obliczane jest dokładne rozliczenie urlopu w godzinach i minutach.
 • W opcji „Parametry Systemu” dodano ustawienie wpływające na poziom zaokrąglania godzin/minut podczas obliczania i rozliczania urlopu w godzinach (do 5 minut, 15 minut, itd.)
 • Usunięcie problemu z wysyłaniem załącznika PIT-R do systemu e-Deklaracje (dla deklaracji PIT-11 lub PIT-40)
 • Możliwość wydrukowania listy przesłanych e-deklaracji PIT-11, PIT-40 ze statusem UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru)
 • Wewnętrzne funkcje systemu, które można tworzyć w definicjach deklaracji lub sprawozdań zostały wzbogacone obsługą nowej funkcji _SQL() która umożliwia bezpośrednie odwołanie się do danych serwera SQL.
 • W oknie w obliczonymi raportami/deklaracjami dodano przycisk „Eksport” umożliwiający utworzenie pliku XML dla systemu ORCOM (przycisk jest widoczny tylko dla sprawozdań dla ORCOM).

KE

 • Poprawa błędu podczas importu słowników ZUS z plików DAT
 • Usunięcie problemu z wysyłaniem załącznika PIT-R do systemu e-Deklaracje (dla deklaracji PIT-11 lub PIT-40)
 • Możliwość wydrukowania listy przesłanych e-deklaracji PIT-11, PIT-40 ze statusem UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru)
 • Wewnętrzne funkcje systemu, które można tworzyć w definicjach deklaracji lub sprawozdań zostały wzbogacone obsługą nowej funkcji _SQL() która umożliwia bezpośrednie odwołanie się do danych serwera SQL.

GM

 • Poprawa zapisu treści w tabeli rozrachunków podczas automatycznego rozliczania dokumentów Kasowych i Bankowych
 • W uprawnieniach użytkownika dodano opcję uprawniającą otwieranie Buforów dokumentów roboczych innych użytkowników
 • Podczas przetwarzania zamówienia internetowego (ze sklepu) i tworzenia nowego kontrahenta, „Grupa kontrahentów” wypełniana jest na podstawie domyślnych ustawień CRM (było zawsze „K”)
 • W projektach faktur zagranicznych dostępne pole „Data kursu waluty” oraz Numer tabeli
 • Zwiększono rozmiar pól opisowych faktury (dostępnych w projektach FR): Txt1, Txt2, Transport
 • Nowe pole opisowe „Uwagi” w nagłówku Faktur VAT oraz Proforma

GM, CRM

 • Zmiany w oknie „Zamówienia sklepu internetowego”. Ze sklepu dodatkowo importowane są dane:
  • Rabat i cena po uwzględnieniu rabatu w pozycji zamówienia
  • W nagłówku i w tabeli nowe kolumny: Akwizytor, Źródło kontaktu, województwo. Dane te automatycznie kopiowane są do nowych kontrahentów