Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk Biznes – moduły i funkcje programu

2012-10-27

Program łączy funkcjonalność kilku innych naszych dedykowanych programów w jednym zintegrowanym środowisku .NET (w określonym zakresie).

Główne moduły programu :

 1. Handel – Obsługa magazynów i fakturowanie
  1. Lista produktów w podziale na magazyny i kategorie, kartoteki produktów podzielone są na podkartoteki szczegółowe z poszczególnych dostaw, szczegółowymi kartotekami możemy też podzielić produkty wg. ich cech, np.: kolory, rozmiary, itp.
  2. Lista usług
  3. Obsługa sprzedaży – moduł tzw. Szybkiej sprzedaży, w której cały czas mamy dostępną listę produktów i usług w trakcie tworzenie dokumentów sprzedaży
  4. Rejestr dokumentów magazynowych – umożliwia sporządzanie dokumentów magazynowych przychodów i rozchodów: PZ, PW, ZW, R+, WZ, RW, R-
  5. Dokumenty WZ można w późniejszym czasie przekształcić do faktury VAT lub Paragonu
  6. Rejestr sprzedaży – umożliwia sporządzanie dokumentów sprzedaży: Faktury VAT lub Paragony, sporządzanie faktur korygujących do wcześniej zapisanych faktur VAT (można korygować ilość, cenę, rabat i stawkę VAT), przeglądanie i wydruk faktur oraz rejestrów VAT
  7. Rejestr Proforma – umożliwia przygotowanie i zapis faktur Proforma, które w późniejszym czasie można przekształcić do Faktury VAT
  8. Rejestr Zakupów – umożliwia sporządzanie dokumentów zakupu PZ oraz rejestru VAT zakupów
  9. Zamówienia Sklep – rejestr zamówień zaimportowanych bezpośrednio ze sklepów internetowych, po zaimportowaniu zamówienia ze sklepu dostępny jest kreator, który umożliwia przyporządkowanie kartotek magazynowych występujących w programie i zapis zamówienia do bazy Sz@rk (listy zamówień Sz@rk)
  10. Zamówienia Sz@rk – rejestr zamówień przetworzonych ze sklepu internetowego lub sporządzonych ręcznie w tym module. Zamówieni a następnie można przekształcać do faktur proforma lub końcowych dokumentów sprzedaży: Faktura VAT lub Paragon
  11. Sklepy internetowe – definiowanie konfiguracji sklepów Shoper lub Click Shop
  12. Magazyny – definiowanie magazynów, program umożliwia prowadzenie wielu magazynów
  13. Konta wewnętrzne – definiowanie kont dla dokumentów wewnętrznych PW, RW,ZW
 2. PKPiR – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
  1. Księga Podatkowa – umożliwia rejestrowanie dokumentów Księgi w połączeniu z automatycznym księgowaniem do Rejestrów VAT. Nowy projekt wydruku Księgi, w którym przedstawione są sumy z przeniesienia poprzednich miesięcy. Dzięki temu wydruk każdego miesiąca zawiera podsumowanie bieżącego miesiąca i przeniesienie orazsumy poprzednich miesięcy.
  2. Rejestry VAT – umożliwia rejestrowanie dokumentów VAT niezależnie od Księgi Przychodów i Rozchodów, w opcji tej drukujemy poszczególne rejestry VAT: Zakupów i kosztów, Sprzedaży, Zakupów-Korekty, Sprzedaży-Korekty, UE-Dostawa towarów, UE-Nabycie towarów, Import towarów, Eksport towarów, Dodatkowe Rejestry dla deklaracji VAT wg pozycji: C2, C2a, C11, C11a, C12
  3. Bilans PKPiR – sumy Księgi w podziale na wszystkie kolumny Księgi i miesiące jednego roku. Dodatkowo można wydrukować bilans jednego miesiąca lub całego roku, zestawienie zawiera dodatkowo wizualizację za pomocą wykresu
  4. Deklaracje podatkowe – umożliwia sporządzanie oraz wydruk deklaracji PIT5, PIT5L, VAT7, VAT7K. Wprowadziliśmy nowatorski sposób tworzenia i przeglądania (drukowania) deklaracji podatkowych, podobny do aktywnych formularzy PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Użytkownik nie musi przedzierać się przez kolejne zakładki formatek lub list aby zlokalizować odpowiednią pozycję formularza podatkowego w celu sprawdzenia i ewentualnej korekty kwoty lub opisu. Wszelkie zmiany wykonuje się bezpośrednio w formularzu (rzeczywistym wydruku), a nasze zmiany trafiają automatycznie do bazy danych w trakcie zapisu formularza.
  5. Wyposażenie – ewidencja i wydruk wyposażenia
  6. Wspólnicy – definiowanie wspólników firmy, lista wykorzystywana jest do sporządzania formularzy podatkowych PIT5, PIT5L
  7. Konta księgowe – Lista kont (kodów), którymi można dodatkowo oznaczać dokumenty księgowe w celu dokładnych analiz np. kosztów
  8. Opisy księgowe – lista opisów dla zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów
  9. Wskaźniki finansowe – listy wskaźników ZUS oraz skali podatkowej. Dane wykorzystywane do obliczeń w formularzach podatkowych PIT5, PIT5L
 3. Rozliczenia – moduł kasowo bankowy
  1. eWyciagi bankowe – lista wyciągów bankowych zaimportowanych bezpośrednio z banków internetowych. Elektroniczne wyciągi są automatycznie przyporządkowywane do kontrahentów i księgowane do Raportów Bankowych Sz@rk i Rozrachunków z kontrahentami
  2. Raporty Bankowe – umożliwia sporządzanie dokumentów bankowych Wpłaty/Wypłaty, wydruk dokumentów i raportów bankowych. Podczas księgowania zapłat możemy wskazać pozycje z rozrachunków bieżącego kontrahenta, co spowoduje automatyczne rozliczenie zaległości
  3. Raporty Kasowe – operacje jak wyżej dla dokumentów kasowych KP i KW
  4. Rozrachunki Ręczne – umożliwia ręczne kojarzenie pozycji do rozliczenia poszczególnych kontrahentów. Użytkownik wskazuje pozycje obciążeń z jednej strony i zapłat z drugiej strony w celu ich rozliczenia.
  5. Rozrachunki, raporty – wydruki i analizy rozrachunków z kontrahentami, stan należności i zobowiązań
  6. Rachunki bankowe – definiowanie list rachunków bankowych naszej firmy, program umożliwia prowadzenie wielu raportów bankowych
 4. CRM
  1. Obsługa poczty elektronicznej – Każdy użytkownik w programie może posługiwać się kilkoma kontami e-mail, wszystkie wiadomości trafiają do odpowiednich folderów: Skrzynka odbiorcza, Wiadomości wysłane, Skrzynka nadawcza, Wiadomości usunięte. Wiadomości zapisywane są do bazy danych natomiast załączniki w formie plików do zdefiniowanego folderu na dysku. Wiadomości przychodzące identyfikowane są na podstawie adresów e-mail i automatycznie przyporządkowywane do poszczególnych kontrahentów. Nierozpoznane adresy użytkownik programu sam przyporządkowuje do kontrahentów. Dodatkowo wiadomości grupowane są w wątki tworząc tzw. Sprawy
  2. Kalendarz – definiowanie i przeglądanie zadań do wykonania za pocą kalendarzy wg różnych widoków
  3. Zadania – przeglądanie zadań w formie listy
  4. Zdarzenia – przeglądanie zdarzeń zarejestrowanych ręcznie przez użytkownika lub wygenerowanych automatycznie przez system, np. podczas edycji zaksięgowanegodokumentu
  5. Notatki – umożliwia sporządzanie indywidualnych krótkich notatek
  6. Dokumenty – umożliwia przygotowanie i edycję prywatnych dokumentów (niedostępnych dla innych użytkowników) za pomocą Edytora Tekstów
  7. Sprawy – przeglądanie wiadomości zgrupowanych wg wątków (spraw)
  8. Skrzynki użytkowników – umożliwia przeglądanie skrzynek pocztowych innych użytkowników do których przydzielono dostęp, np. Kierownik do pracowników swojego działu
  9. Wiadomości – przeglądanie wszystkich wiadomości w jednej liście, które zostały przyporządkowane do kontrahentów
  10. Bufor – lista wiadomości, które nie zostały jeszcze skojarzone z kontrahentami
  11. Wiadomości usunięte – lista wiadomości usuniętych z indywidualnych skrzynek użytkowników. Skasowanie wiadomości z tej listy usuwa nieodwracalnie z bazy wraz z załącznikami dotyczącymi tej wiadomości
  12. Listy adresowe – umożliwia zdefiniowanie list adresów e-mail z naszej bazy kontrahentów, które mogą być wykorzystane do wysyłania seryjnych wiadomości, biuletynów informacyjnych i kampanii reklamowych
  13. Biuletyny informacyjne – wysyłanie seryjnych dokumentów do kontrahentów
  14. Kampanie reklamowe – przygotowanie dokumentów z zapytaniem ofertowym i ofertą właściwą, wysłanie zapytania a następnie oferty dla potwierdzonych adresów z listy adresowej
  15. Dokumenty firmowe – Sporządzanie, edycja i wydruk publicznych dokumentów firmowych za pomocą wbudowanego Edytora Tekstów
  16. Konta e-mail – definiowanie i konfiguracja skrzynek pocztowych poszczególnym użytkownikom
  17. Uprawnienia do poczty – definiowanie wzajemnych powiązań, które umożliwiają przeglądanie skrzynek pocztowych innych użytkowników
  18. Lista kontaktów w module CRM to bezpośrednio lista kontrahentów systemu Sz@rk
 5. Shoper.pl – obsługa sklepów internetowych (Shoper oraz Click Shop) On-line bezpośrednio z systemu Sz@rk
  1. Produkty – przeglądanie i edycja listy produktów bezpośrednio w sklepie internetowym
  2. Zamówienia – przeglądanie i wydruk zamówień w sklepie internetowym, możliwość zmiany statusu zamówienia
  3. Obroty asortymentu – analizy obrotów w sklepie internetowym wg produktów
  4. Analizy zamówień - analizy obrotów w sklepie internetowym wg zamówień
  5. Słowniki Sklepu – przeglądanie i edycja podstawowych słowników w sklepie internetowym (kategorie, dostawcy, jednostki miary, stawki VAT, sposoby dostawy, sposoby płatności, statusy)
 6. Sz@rk - dodatkowe narzędzia
  1. API skrypty C# -umożliwia indywidualną rozbudowę programu za pomocą wbudowanego Sz@rk Designer i języka programowania C#. Użytkownik może skorzystać z dostępu do klas, modułów oraz komponentów wykorzystywanych w systemie Sz@rk
  2. Baza wiedzy – gromadzenie w jednym miejscu wiedzy o naszej firmie w formie dokumentów, załączników oraz adresów URL. Dokumenty można przydzielać do zdefiniowanych kategorii
  3. Projekty – lista projektów do wykonania przypisanych do kontrahentów, obsługa terminów, statusów i realizacji
  4. Skrypty SQL – definiowanie własnych zapytań SQL, które mogą być wykorzystywane w raportach lub API
  5. Słowniki – edycja i przeglądanie podstawowych słowników sytemu (grupy kontrahentów, typy kontrahentów, źródła pozyskiwania kontrahentów, kategorie i typy Bazy wiedzy, Kategorie i typy Projektów, kategorie Spraw (wątków wiadomości), Rodzaje zadań i role osób w zadaniach, Klasy zdarzeń, Sposoby dostawy i statusy zamówień w systemie Sz@rk, kategorie produktów i usług, Opisy operacji księgowych w PKPiR
  6. Uprawnienia dostępu – przydzielanie uprawnień do poszczególnych opcji programu dla każdego użytkownika indywidualnie
  7. Stawki VAT – tabela ze wszystkimi stawkami VAT, zawiera stare i nowe stawki oraz możliwość definiowania kolejnych
  8. Parametry systemu – definiowanie parametrów dla modułów Handel, PKPiR oraz CRM
  9. Dane firmy – dane teleadresowe obsługiwanej firmy

Przydatne informacje:

Sz@rk Biznes – zapowiedź systemu