Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk Biznes – NOWE formularze podatkowe VAT7 oraz PIT5

2012-10-28

W module PKPiR zastosowaliśmy autorskie rozwiązanie do sporządzania i przeglądania, a następnie drukowania formularzy podatkowych.

Dotychczas w programach umożliwiających przygotowywanie deklaracji podatkowych stosowano uproszczoną metodę, polegającą na opracowaniu „zwykłej” formatki ze standardowymi kontrolkami edycyjnymi. Ponieważ formularze podatkowe zawierają dużo danych, których nie można zmieścić na jednym ekranie, dodatkowo wprowadzono wiele zakładek dzielących edycję danych na kawałki.

Choć metoda jest skuteczna, to nie jest idealna. Raczej każdy z nas jest wzrokowcem i łatwiej operować dokładnie odwzorowanym formularzem niż szukać odpowiedniej pozycji w poszczególnych zakładkach w celu sprawdzenia obliczeń, czy wprowadzenia własnych zmian.

Sz@rk Biznes posiada nowatorski sposób tworzenia i przeglądania (drukowania) deklaracji podatkowych, podobny do aktywnych formularzy PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Wszelkie zmiany wykonuje się bezpośrednio w formularzu (rzeczywistym wydruku), a nasze zmiany trafiają automatycznie do bazy danych w trakcie zapisu formularza.

Deklaracja (przykład VAT7) tworzona jest automatycznie na podstawie rejestrów VAT. W przykładzie przedstawimy dane źródłowe zarejestrowane w Rejestrze Sprzedaży oraz Rejestrze Zakupów.

Zapis w Rejestrze Sprzedaży z trzema stawkami VAT

Zapis z Rejestru Zakupów z dwoma pozycjami, które trafią do dwóch różnych sekcji deklaracji VAT7

Przechodzimy do opcji PKPiR/Deklaracje podatkowe

Po wybraniu opcji <Nowy> otrzymujemy pusty formularz VAT7, który wygląda jak rzeczywisty wydruk. Bez szukania od razu widzimy wszystkie rubryki na swoich miejscach. Z górnego paska wybieramy <Miesiąc obliczeń> i przycisk <Oblicz>

Program automatycznie przelicza formularz, wypełnia wszystkie dane adresowe oraz kwoty wyliczone z rejestru VAT. W przypadku kontynuacji obliczeń, korzysta z poprzedniej deklaracji w celu obliczenia ewentualnej kwoty nadwyżki z poprzedniego okresu rozliczeniowego (deklaracji).

Powyższe zdjęcie przedstawia obliczoną automatycznie deklarację VAT7 i dostosowaniem widoku (powiększenia) w celu przedstawienia dwóch stron deklaracji jednocześnie na jednym ekranie. To nie jest zwykły wydruk lecz aktywny formularz, co zobaczymy na kolejnych zdjęciach w powiększeniu.

Podobnie jak w aktywnych formularzach PDF, klikamy odpowiednie pole w celu edycji bieżących danych. W powyższym przykładzie dopisujemy ulicę do nazwy Urzędu Skarbowego. Oczywiście możemy edytować również pola z kwotami, lub pola zaznaczania (krzyżykami), np. pole 7 (złożenie deklaracji lub korekta deklaracji). Po zmianie dowolnego pola z kwotą, należy ponownie przeliczyć deklarację przyciskiem <Oblicz> aby formularz uwzględnił zmiany w pozostałych polach liczbowych zależnych od tego zmienionego.

Z bliżej nieokreślonych powodów chcemy zmodyfikować kwotę w pozycji dwadzieścia. Podobnie jak w poprzednim przypadku rejestrujemy zmiany w nowym oknie dialogowym. Na powyższym zdjęciu widać poprzednie pole 6 (Urząd Skarbowy) w kolorze jasnym żółtym, co oznacza pole zmodyfikowane ręcznie przez użytkownika. Bieżące edytowane pole oznaczone jest ciemniejszym żółtym kolorem i czerwoną ramką.

Przeliczamy formularz w celu uwzględnienia ręcznej zmiany pozycji 20, dopisujemy Imię i telefon w pozycjach 72 i 75.

Widok całego formularza po wprowadzeniu ręcznych zmian.

Do formularza możemy również dodać załączniki. Np. klikamy w pole 70 (wniosek o zwrot podatku). Do formularza zostanie dodana automatycznie trzecia strona z załącznikiem VAT-ZZ

Załącznik jest również aktywnym formularzem co wykorzystamy do naniesienia swoich danych:

Po wprowadzeniu zmian formularz można wydrukować lub zapisać do formatu PDF, oczywiście żółte kolory w wydruku zostaną pominięte. Następnie przyciskiem <Zapisz> zapisujemy dokument do bazy Sz@rk. Program nie zapisuje widoku (obrazu) lecz poszczególne pola jako odpowiednie dane w celu wykorzystania do późniejszych analiz i obliczeń w kolejnych miesiącach!

Jednocześnie zapamiętywane są wszelkie ręczne zmiany formularzy, jeżeli ponownie otworzymy zapisany formularz, to zmodyfikowane pola nadal będą zaznaczone żółtym kolorem.