Oferta TGSoft

Gospodarka MateriałowaNajwyższej klasy system.

Imponujący swą potęgą i ogromem zastosowań program przeznaczony jest zwłaszcza dla tych, dla których Magazyn Express jest niewystarczający – hurtowni, firm prowadzących pełne księgi rachunkowe, a także firm wielooddziałowych.

Gospodarka MateriałowaTylko u nas!
Wielostanowiskowa licencja.

Niepowtarzalna okazja dla przedsiębiorców - program sprzedajemy bez dopłat za kolejne stanowiska! Jedna licencja uprawnia do instalacji na dowolnej liczbie komputerów w Twojej firmie!Rozszerzona funkcjonalność.
Na Wasze życzenie.

Gospodarka Materiałowa to znacznie wzbogacona wersja Magazynu Express. Główną istotną różnicą jest możliwość prowadzenia nielimitowanej liczby magazynów. Z każdego można wystawiać liczne dokumenty: PZ, PW, MP, R+, R-, WZ, RW, MW, ZW, MM, K+, K-, Faktury VAT, Faktura Proforma, Paragony, Faktury Exportowe, Faktura UE, Faktury RR, Zamówienia. Gospodarka Materiałowa błyskawicznie oblicza stany pośrednie, bazując na rzeczywistym stanie towarów, czyli uwzględniając także zarezerwowany asortyment oraz ten właśnie poddawanym obrotowi (jeśli program pracuje w sieci). Oprócz ustalania stanów magazynowych na dany dzień można także ustalić odrębne szablony numeracji dla każdego z magazynów.Sprawdź co zapewnia obsługa dokumentów.


Program posiada rozbudowany import/eksport dokumentów. Oprócz standardowych rozliczeń w tym zakresie program dodatkowo eksportuje faktury do pliku wymiany, importuje dokumenty z palmtopa do bufora lub do pliku Faktur Proforma, a także eksportuje Rejestr VAT do Biura Rachunkowego. Program prowadzi oddzielne rejestry dla wszystkich wystawionych w programie dokumentów, także dokumentów magazyno-wych dla kont wewnętrznych. W rejestrze dokumentów możemy oczywiście przeglądać, drukować, edytować, kasować oraz anulować pozycje.Rozbudowane fakturowanie.


Wystawiając w programie faktury (a także inne dokumenty) można skorzystać z gotowych wzorów, zaprojektować własne lub zmodyfikować już istniejące (dokładając do niego na przykład: firmowe logo, „godziny otwarcia”, promocje, itd…). Można tworzyć różnorodne szablony numeracji faktur, umieszczając przedrostki (litery i cyfry) w dowolnym miejscu, stosując numerację miesięczną, lub w mieszanej konfiguracji. Do wystawionych wcześniej dokumentów możemy utworzyć: Korekty sprzedaży do wybranej faktury (za pomocą kreatora), Ręczne korekty sprzedaży (w szczególnych sytuacjach), Zwroty Paragonów (za pomocą kreatora). Ponad to faktury, paragony lub noty do utworzonych wcześniej dokumentów WZ. Program pozwala na korzystanie z oddzielnych projektów faktur, (dostosowanych do specyficznego klienta) przy zachowaniu szablonu i zgodności numeracji. W Sz@rk GM nie tylko każdy magazyn może mieć oddzielny projekt faktury ale także każdy klient może posiadać swój indywidualny szablon faktury.Obsługa zakupów i zamówień.


Obsługa Zamówień do dostawców obejmuje rejestrowanie zamówień, automatyczne tworzenie listy zamówień, szczegółowy wykaz zamówionych pozycji oraz dokumenty przyjęcia towaru do zamówień. Z kolei obsługa zakupów zapewnia prowadzenie rejestrów zakupów, faktur RR (rolniczych), a także generowanie zestawień zakupów według dostawców i asortymentu.Inteligentne kartoteki.


Program w inteligentny sposób potrafi automatycznie generować wiele rodzajów kartotek: magazynów, materiałów, usług, rozrachunków (dostawcy/odbiorcy), i kontrahentów z historią obrotów. Ponad to raportuje: zbiorcze obroty magazynów według kartotek, kartoteki magazynowe według kodów kreskowych i zbiorcze zestawienia dokumentów.Moduł KASA BANK.


Specjalny moduł KASA BANK zapewnia przejrzyste prowadzenie raportów kasowych (dla wielu stanowisk oddzielnie), bankowych (wiele rachunków oddzielnie). Generuje zestawienia obrotów finansowych, a także ułatwia tworzenie przelewów bankowych (ZUS, US, wydruk formularzy dla kontrahentów, dokumenty zwrotne, wpłaty na własne konto). Potrafi również automatyczne tworzyć Preliminarz Płatności w podziale na zobowiązania i należności, według wartości przeterminowanych, płatnych „na dzisiaj”, „na jutro”, do 7 dni, do 14 dni oraz płatnych powyżej 14 dni.Cała paleta udogodnień.


Gospodarka Materiałowa posiada całą gamę udogodnień, udostępniając arkusz inwentaryzacyjny oraz rejestry wszystkich wystawianych w programie dokumentów, a także rejestry sprzedaży, historię faktur (z możliwością poprawy, anulowania lub kasowania faktur, wydruku duplikatów, innych zestawień zbiorczych lub szczegółowych). Dla posiadaczy sklepów oraz hurtowni zaletą Sz@rk GM okaże się funkcja szybkiej sprzedaży detalicznej. Program prowadzi również zbiorcze rejestry i zestawienia sprzedaży (według Kontrahentów, Odbiorców, Asortymentu, Akwizytorów, Regionów, Województw). Warto także wspomnieć o buforze, czyli tworzeniu dokumentów rezerwujących towar (w magazynach obliczane są stany pośrednie).Przetestuj za darmo!

Aby sprawdzić program wystarczy go zainstalować - będzie funkcjonował w trybie DEMO. Możesz testować do woli - także pracując na rzeczywistych danych. Po zakupie produktu uzyskasz jego pełną funkcjonalność, a wszystkie wprowadzone informacje będą mogły być zachowane.