Oferta TGSoft

Środki TrwałeSzybko i przyjemnie.

Środki Trwałe to najmniej lubiany dział księgowości. Nasz program powstał po to, aby sprawy związane ze środkami i wyposażeniem przestały ciążyć. Dzięki niemu amortyzację nawet ogromnej ilości środków trwałych policzymy w kilka chwil i dodatkowo przygotujemy notę księgową dla programu Finansowo Księgowego.

Środki TrwałePodstawowe informacje.


Sz@rk ST jest programem, który w sposób kompleksowy umożliwia obsługę środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych, obsługując wszelkie wymagane dokumenty (OT, LT, PT, MT, OW, LW, itd.). Pozwala również na niezależne obliczanie amortyzacji bilansowej i/lub podatkowej dla każdego środka trwałego, wyliczając przy tym plan amortyzacji środków na dowolny rok. Sporządza roczny plan amortyzacji, a także przygotowuje dekrety do systemu finansowo-księgowego Sz@rk FK.Błyskawiczna i uproszczona inwentaryzacja.


Program pozwala na automatyczne nadawanie obiektom (środkom, wyposażeniu, składnikom środków) unikalnych kodów kreskowych oraz ich drukowanie w postaci samoprzylepnych etykiet, naklejanych bezpośrednio na środek trwały bądź wyposażenie. Zawarty w systemie moduł inwentaryzacyjny, współpracujący z kolektorami kodów kreskowych, zdecydowanie szybciej oraz sprawniej umożliwi przeprowadzenie spisu, wykorzystując wspomniane wcześniej etykiety.Różne wersje programu.


Program Sz@rk ST posiada trzy, różne pod wieloma względami, wersje: STD (standardową), PRO (rozbudowaną o obsługę składników środków trwałych i wyposażenia) oraz INV (pełną, z funkcjonalnością tańszych wersji, dodatkowo poszerzoną o moduł inwentaryzacyjny z kolektorem kodów kreskowych do odczytu etykiet). W wyborze najodpowiedniejszej wersji pomocna okaże się tabela z wykazem wszystkich różnic. Umieściliśmy ją w pełnym opisie programu.Błąd? Żaden problem!


Sz@rk ST umożliwia wycofywanie błędnie zaksięgowanych dokumentów do bufora roboczego, w którym łatwo i szybko poprawimy mylnie zaksięgowane dokumenty. Przykładowo, zaksięgowany dokument OT z błędnymi kwotami można wycofać do bufora dokumentów roboczych, następnie skorygować złe dane i ponownie zaksięgować.Liczne udogodnienia.


System posiada wiele udogodnień w ewidencjonowaniu i amortyzowaniu majątku firmy. Jednym z nich jest możliwość rejestrowania składników stanowiących części środków lub wyposażenia oraz dysponowania nimi (przesuwania, likwidowania).

Przykład: zestaw komputerowy przyjęty do ewidencji, jako pojedynczy środek trwały, w rzeczywistości składa się z wielu odrębnych części: jednostki centralnej, monitora, klawiatury, itp. W systemie Sz@rk ST można zarejestrować wszystkie elementy tego środka oddzielnie i w razie potrzeby dokonywać przesunięć składników pomiędzy środkami lub likwidować pojedyncze części.Wszechobecna automatyka.


Podczas rejestrowania nowych pozycji możemy na bieżąco uzupełniać słowniki kontrahentów, osób odpowiedzialnych, miejsc użytkowania, kategorii, grup, działów, cech, klasyfikacji środków trwałych, kont księgowych, kodów kreskowych.

Wszelkie zarejestrowane w programie zmiany umieszczane są automatycznie w kartotekach środków trwałych lub wyposażenia i dostępne później do przeglądania w formie historii zmian. Jest to właściwość szczególnie przydatna w przedsiębiorstwach lub instytucjach, w których występuje duża ilość wyposażenia czy środków trwałych.Nowe funkcje.


Z ważniejszych funkcji, o które wzbogacona została bieżąca wersja, należałoby wymienić dwie nowe opcje. Pierwszą jest możliwość dołączania zdjęć do środków trwałych lub wyposażenia, np. fotografie działek i budynków. Drugie udogodnienie to możliwość przemianowania nazewnictwa modułu „Wyposażenie” na inny np. „Materiały eksploatacyjne”, „Serwisowany sprzęt”, itp. Opcja ta pozwala na wykorzystywanie modułu wyposażenia do ewidencjonowania i rejestrowania obrotu dla innego rodzaju działalności.Czemu akurat nasz program?


Na rynku istnieje wiele systemów do obsługi środków trwałych i wyposażenia, każdy z nich (lepiej lub gorzej) spełnia swoje funkcje. Jednak to Sz@rk ST wypada korzystnie w tej konfrontacji, przede wszystkim zawdzięczając swój sukces innowacyjnym rozwiązaniom które zastosowaliśmy w naszym systemie, staranności z jaką został wykonany, oraz atrakcyjnemu współczynnikowi określonemu przez stosunek ceny programu do jego możliwości. Wykaz cech, które wyróżniają nasz produkt, znajdziesz w jego pełnym opisie.Przetestuj za darmo!

Aby sprawdzić program wystarczy go zainstalować - będzie funkcjonował w trybie DEMO. Możesz testować do woli - także pracując na rzeczywistych danych. Po zakupie produktu uzyskasz jego pełną funkcjonalność, a wszystkie wprowadzone informacje będą mogły być zachowane.