Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

Potężny. Efektowny. Błyskawiczny.

Sz@rk Biznes to wielomodułowy program zapewniający obsługę firmy na wszystkich poziomach jej działalności. Począwszy od przyjęcia zamówienia, wystawiania faktur, poprzez rozliczenia finansowe z kontrahentami oraz księgowe niezbędne do wywiązywania się z obowiązków wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Można go opisać w kilku słowach: nowoczesny, intuicyjny, ergonomiczny. Program został stworzony dla klientów, którzy nie chcą tracić czasu na przedzieranie się przez kilka systemów. Potrzebują przejrzystego jednego programu, który zapewnia kontrolę nad wszystkimi rozliczeniami oraz korespondencją. Sz@rk Biznes to środowisko zarządzające zintegrowanymi modułami odpowiedzialnymi za poszczególne zagadnienia. Może pracować na pojedynczych komputerach, w sieciach lokalnych (kilka stanowisk) lub w chmurze!

Zintegrowane oprogramowanie dla małych firm

Tylko u nas!
Wielostanowiskowa licencja.

Niepowtarzalna okazja dla przedsiębiorców - program sprzedajemy bez dopłat za kolejne stanowiska! Jedna licencja uprawnia do instalacji na dowolnej liczbie komputerów w Twojej firmie!
Licencja pozwalająca na instalowanie na wielu komputerach w firmie

Moduł handlowy – zastępuje programy
do magazynów i fakturowania.

Moduł bazuje na listach usług oraz produktów (w magazynach), dla których można dowolnie tworzyć i dzielić kartoteki. Na przykład według kolorów, rozmiarów, itp. Ewidencjonowanie przychodów (zakupów) odbywa się według dokumentów PZ, PW, ZW, R+, WZ, RW, R- (Dokumenty WZ można w późniejszym czasie przekształcić w faktury VAT lub Paragony). Funkcja szybkiej sprzedaży ułatwia generowanie dokumentów sprzedaży w sklepie bądź hurtowni. Do ewidencjonowania sprzedaży korzystamy z faktur VAT lub Paragonów, faktur korygujących. Wszystkie rejestry (także VAT) wystawionych w programie dokumentów prowadzone są automatycznie i dostępne w dowolnym momencie. Z rejestru faktur Proforma w prosty sposób Proformę przekształcimy w Fakturę VAT. Moduł został wyposażony w kreator zamówień ze sklepów internetowych (Shoper lub Click Shop). Lista zamówień to rejestr, którego pozycje możemy przekształcić w dowolny dokument sprzedaży (Proforma, Faktura VAT, Paragon).
Moduł handlowo magazynowy, wystawianie faktur, obsługa sprzedaży

Shoper.pl – obsługa sklepów internetowych.

W systemie Sz@rk mamy możliwość bezpośredniej pracy ze sklepem internetowym Shoper lub Click Shop w zakresie: Przeglądania i edycji listy produktów. Przeglądania i wydruku zamówień, z możliwością zmiany statusu zamówienia. Analiz obrotów wg produktów oraz według zamówień. Przeglądania i edycji podstawowych słowników (kategorie, dostawcy, jednostki miary, stawki VAT, sposoby dostawy, sposoby płatności, statusy).
Sklep internetowy Shoper, dwukierunkowa integracja, zamówienia internetowe

Elastyczne i różnorodne analizy
obrazujące kondycję firmy.

W module handlowym mamy do dyspozycji wiele raportów i statystyk pozwalających na dogłębną analizę sprzedaży. Na przykład: zestawienia ilościowe, śledzenie sprzedaży asortymentów ze szczegółowymi informacjami na temat rzeczywistych cen sprzedaży i rabatów. Zasoby kontrahenta eksplorować możemy wraz z historią zakupów, wiarygodnością finansową przedstawioną w rozrachunkach, udzielonymi rabatami, korespondencją, itd. Graficzne wizualizacje statystyki sprzedaży (według magazynów, akwizytorów, regionów, województw, produktów, kontrahentów, typów płatności, itd.) zobrazują kondycję firmy. Możliwości analizy zostały elastycznie dostosowane do wymagań i kreatywności użytkownika.
Analizy sprzedaży i obrotu magazynowego, analizy rozliczeń i płatności

Prowadzenie Podatkowej Księgi
Przychodów i Rozchodów.

Moduł bazuje na zapisach przychodów i rozchodów, w którym Rejestry VAT mogą być generowane automatycznie lub ewidencjonowane niezależnie. Wydruk księgi oprócz bieżących sum, przedstawia także sumy z przeniesienia z poprzednich miesięcy. W module dostępnych jest wiele rejestrów VAT: Zakupy i koszty, Sprzedaż, Zakupy-Korekty, Sprzedaży-Korekt, UE-Dostawa towarów, UE-Nabycie towarów, Import towarów, Eksport towarów. Dodatkowo dostępne są Rejestry dla deklaracji VAT wg pozycji: C2, C2a, C11, C11a, C12. Stan finansowy przedstawiony jako Bilans Księgi dostępny jest w dowolnej konfiguracji, bazującej na wszystkich kolumnach i miesiącach w przedziale miesięcznym, wielomiesięcznym lub rocznym. Raport zobrazować można generowanym automatycznie wykresem. W module sporządzimy i wydrukujemy deklaracje: PIT5, PIT5L, VAT7, VAT7K. Nowatorski sposób kreowania i przeglądania (drukowania) deklaracji podatkowych, wzorowany jest na aktywnych formularzach PDF udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Wszelkie zmiany wykonuje się bezpośrednio w formularzu (rzeczywistym wydruku), a nasze zmiany trafiają automatycznie do bazy danych w trakcie zapisu formularza. Ponadto moduł PKPiR zapewnia ewidencjonowanie wyposażenia oraz ułatwia rozliczenia Wspólnikom, dzięki możliwości sporządzania formularzy podatkowych PIT5, PIT5L. By wspomóc analizę działalności firmy wprowadziliśmy Listy Kont księgowych oraz Opisów zdarzeń księgowych, którymi można dodatkowo oznaczać dokumenty i na tej podstawie generować na przykład precyzyjne analizy kosztowe.
Mała księgowość KPiR

Rozliczenia – moduł kasowo bankowy.

W zakresie rozliczeń bankowych oprócz standardowego rejestrowania wyciągów bankowych, możemy także importować wyciągi bankowe bezpośrednio z banków internetowych. Elektroniczne wyciągi są automatycznie przyporządkowywane do kontrahentów i księgowane do Raportów Bankowych Sz@rk i Rozrachunków z kontrahentami. W raportach tych możemy sporządzać dokumenty bankowe Wpłaty/Wypłaty, wydruk dokumentów i raportów bankowych. Podczas księgowania zapłat możemy wskazać pozycje z rozrachunków bieżącego kontrahenta, co spowoduje automatyczne rozliczenie zaległości. W zakresie rozliczeń kasowych wpływy oraz wydatki z kasy (lub kas) rejestrujemy dokumentami KP i KW. Na ich podstawie generowane są raporty. Obydwie części modułu Kasa-Bank automatycznie wpływają na Rozrachunki, które dodatkowo można rozliczać za zasadzie wskazywania pozycji do rozliczenia. Ręczne rozrachunki służą na przykład do rozliczania kompensat, zaliczek, raty, itd. W module dostępne są analizy stanu rozrachunków według należności lub zobowiązań. Program umożliwia prowadzenie wielu raportów bankowych oraz stanowisk kasowych.
Rozliczenia z kontrahentami, rozrachunki, raporty kasowe, raporty bankowe

Zintegrowany CRM – zarządzanie
kontaktami z klientami.

Każdy użytkownik w programie może posługiwać się kilkoma kontami e-mail. Już na poziomie poczty elektronicznej wiadomości zapisywane są do bazy danych natomiast załączniki w formie plików do zdefiniowanego folderu na dysku. Wiadomości przychodzące identyfikowane są na podstawie adresów e-mail i automatycznie przyporządkowywane do poszczególnych kontrahentów. Nierozpoznane adresy użytkownik programu przyporządkowuje do kontrahentów. Dodatkowo wiadomości grupowane są w główne wątki tworząc tzw. Sprawy. W module dostępny jest Kalendarz zadań, który przypomina o konieczności ich realizacji, dostępny jest według różnych widoków. Przeglądanie zadań dostępne jest także jako Listy Zadań. Program automatycznie generuje zdarzenia związane z księgowanymi dokumentami. Listę Zdarzeń można edytować i uzupełniać. W module dostępne są także Notatki, które służą do tworzenia krótkich wiadomości. Dołączony Edytor Tekstów ułatwi sporządzanie dokumentów, także prywatnych. Dostęp do zarządzania modułem CRM umożliwi kierownikowi kontrolę jakości pracy podwładnych poprzez monitorowanie tworzonych przez nich wiadomości. Przeglądanie poczty elektronicznej może filtrować w podziale na pracownika, sprawę, kontrahenta lub bufor czyli listę wiadomości, które nie zostały jeszcze przyporządkowane. Także usunięte przez pracowników wiadomości są dostępne dla osoby zarządzającej modułem CRM. Na podstawie Listy adresów e-mail bazy kontrahentów możemy wysyłać seryjne wiadomości, biuletyny informacyjne i kampanie reklamowe (przygotowanie dokumentów z zapytaniem ofertowym i ofertą właściwą, wysłanie zapytania a następnie oferty dla potwierdzonych adresów z listy adresowej).
CRM i obsługa email, zintegrowany klient poczty e-mail

Kanał na YouTube.

Zachęcamy do odwiedzenia naszego kanału na YouTube. Przygotowaliśmy wiele krótkich filmików, które podpowiedzą jak obsługiwać System Sz@rk. Oprócz instruktażowego zadania kanał ten pełni również funkcję informowania użytkowników o ciekawostkach oraz zmianach w programie. Nowe filmy dodawane są z różną częstotliwością. Zapraszamy.
YouTube wwwTGSOFTpl

Sz@rk – wybrane dodatkowe narzędzia
dla administratorów.

  • API skrypty C# – umożliwia indywidualną rozbudowę programu za pomocą wbudowanego Sz@rk Designer i języka programowania C#. Użytkownik może skorzystać z dostępu do klas, modułów oraz komponentów wykorzystywanych w systemie Sz@rk.
  • Baza wiedzy – gromadzenie w jednym miejscu wiedzy o naszej firmie w formie dokumentów, załączników oraz adresów URL. Dokumenty można przydzielać do zdefiniowanych kategorii.
  • Projekty – lista projektów do wykonania przypisanych do kontrahentów, obsługa terminów, statusów i realizacji.
  • Skrypty SQL – definiowanie własnych zapytań SQL, które mogą być wykorzystywane w raportach lub API.
  • Import kontrahentów z pliku XLS.
  • Słowniki – edycja i przeglądanie podstawowych słowników sytemu (grupy kontrahentów, typy kontrahentów, źródła pozyskiwania kontrahentów, kategorie i typy Bazy wiedzy, Kategorie i typy Projektów, kategorie Spraw (wątków wiadomości), Rodzaje zadań i role osób w zadaniach, Klasy zdarzeń, Sposoby dostawy i statusy zamówień w systemie Sz@rk, kategorie produktów i usług, Opisy operacji księgowych w PKPiR.
  • Uprawnienia dostępu – przydzielanie uprawnień do poszczególnych opcji programu indywidualnie dla każdego użytkownika.
  • Stawki VAT.
  • Parametry systemu – definiowanie parametrów dla modułów Handel, PKPiR oraz CRM.
Sz@rk API

Przetestuj za darmo!

Aby sprawdzić program wystarczy go zainstalować - będzie funkcjonował w trybie DEMO. Możesz testować do woli - także pracując na rzeczywistych danych. Po zakupie produktu uzyskasz jego pełną funkcjonalność, a wszystkie wprowadzone informacje będą mogły być zachowane.
Bezpłatna wersja demo programu dla małych firm